Rozpočet mesta je schválený, na rôzne investície do zlepšenie života Košičanov pôjde takmer 25 miliónov eur

Poslanci mestského zastupiteľstva na štvrtkovom rokovaní schválili rozpočet mesta na rok 2020. Jeho príjmová stránka dosahuje 225,2 miliónov eur, celkové výdavky sú o milión eur nižšie. Rozdiel predstavuje poplatok za rozvoj, ktorý sa na polovicu delí medzi mesto a mestské časti (MČ). Práve mestské časti dostanú dane z príjmov fyzických osôb a dane za psa o vyše 700 000 eur viac ako bolo pôvodne plánované v decembri 2019, keď sa schvaľovanie rozpočtu prerušilo. 

Mestské časti dostanú najviac v histórii

Spolu s ďalšími dotáciami sa im prerozdelí takmer 16 miliónov eur. Dostanú tak najviac v ich doterajšej histórii. Pre Juh je napr. vyčlenená 190-tisícová dotácia na športovo-zábavný areál, spoločensko-relaxačné centrum a jedáleň pre dôchodcov. Pre ďalšie MČ pôjde ďalšie financie na rozvojové projekty, na zabezpečenie údržby a opravy miestnych komunikácií. Podľa primátora mesta Jaroslava Polačeka (nezávislý) si tak finančne polepší každá mestská časť.

Najväčšia porcia rozpočtových výdavkov a to až takmer 93 miliónov eur pôjde do školstva a vzdelávania. V rámci toho sú naplánované aj rôzne rekonštrukcie na vyše dvoch desiatkach ZŠ a MŠ v Košiciach, rozšírenie kapacít existujúcich škôl za 4,8 milióna eur, čo je 5,5 percentné navýšenie oproti vlaňajšku.

Na sociálne služby pôjde o 2,2 milióna eur viac

V porovnaní s minulým rokom pôjde o 2,2 milióna eur viac na sociálne služby pre seniorov, na opatrovateľskú službu v mestských častiach, ale aj na sociálnu pomoc rodinám a naplánované investície. Začne sa aj so stavbou Centra komunitných sociálnych služieb v Krásnej. Takisto sa bude robiť štúdia na výstavbu nových nájomných bytov pre mladé rodiny a uskutočnia sa stavebné úpravy na Sládkovičovej a Adlerovej, kde žijú ľudia v sociálnej núdzi.

Do oblasti dopravy je rozpočtovaných takmer 40 miliónov eur, z čoho 23 miliónov eur, čo je opäť najviac v histórii, pôjde do MHD. Mesto chce investovať napríklad aj do rekonštrukcií viacerých mostov a komunikácií. Niektorí poslanci vyčítali vedeniu mesta, že sa nenašli peniaze na opravy ciest v ich mestskej časti. Podľa primátora sa všetky požiadavky na opravu ciest sa dostávajú do zásobníka projektov a riešia sa podľa akútnosti potreby opráv.

Vôbec prvýkrát sa v rozpočte našli aj financie na opravu medzigarážových a medziblokových priestorov, ktoré boli dlhodobo zanedbávané. Rozpočet myslí aj na opravy dvoch budov polikliník na sídliskách KVP a Ťahanovce. Celkovo pôjde na investície v meste 24,8 milióna eur, čo je výrazný nárast v porovnaní s rokom 2019.

Primátor: Košičania sa v tomto roku majú na čo tešiť

„Vládne sociálne balíčky a rôzne zmeny zákonov znamenali pre mestský rozpočet výpadok takmer 20 miliónov eur. Preto sme potrebovali zvýšiť miestne dane a poplatky. Teším sa, že tento ambiciózny rozpočet bol schválený v tej forme ako sme ho my pripravili. Výrazne investujeme do modernizácie škôl alebo do dopravnej infraštruktúry, kde pôjde takmer dvojnásobok financií oproti minulosti. Bezpečnosť zvýšime vďaka prijatiu ďalších mestských policajtov, veľkú pozornosť venujeme podpore športu, zeleným technológiám a smart riešeniam. Som rád, že sme opätovne mohli pridať aj zvieracím útulkom, ktoré nám pomáhajú umiestňovať odchytené zvieratká. Máme ambiciózny rozpočet a v rámci neho aj mnohé europrojekty, do ktorých chceme ísť. Košičania sa po roku našej mravenčej práce nového vedenia majú na čo tešiť,“ uviedol po schválení rozpočtu primátor.  

                                                                                                          Plán investícií na rok 2020

ŠKOLSTVO

 • Výmena okien na 17 základných školách (ZŠ), materských školách (MŠ), základných umeleckých školách (ZUŠ) - 1 171 170 eur
 • Rekonštrukcia striech na 13 ZŠ, MŠ - za 361 734 eur
 • Rekonštrukcia elektroinštalácie na 3 ZŠ,MŠ - 93 000 eur
 • Oprava sociálnych zariadení na 8 ZŠ, MŠ – 206 970 eur
 • Ostatné opravy na 20 ZŠ, MŠ - 160 600 eur. 

 

TELOCVIČNE

 • ZŠ s MŠ Železiarska – vypracovanie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu, výstavbu novej telocvične resp. športovej haly – 42 000 eur
 • ZŠ Požiarnická - rekonštrukcia strechy – 83 000 eur
 • ZŠ Postupimská - rekonštrukcia obvodových múrov – 114 000 eur
 • ZŠ Krosnianska 4 - výmena elektroinštalácie (už realizované v januári)

 

ŠPORTOVÁ INFRAŠTRUKTÚRA

 • Atletický ovál - modernizácia školského ihriska ZŠ Družicová 4 - (cena 130 tisíc eur)
 • Atletický ovál – ZŠ Starozagorská
 • Plaváreň - 25 metrový bazén, plánovaná výstavba na ZŠ Park mládeže alebo ZŠ Drábova (v štádiu prípravy). 

 

EUROFONDY

 • Rozšírenie kapacít MŠ Galaktická 9, elokované pracovisko – 800 000 eur, resp. MŠ Húskova – 220 000 eur  
 • Rekonštrukcia MŠ Hrebendova, Luník IX – 552 000 eur
 • Zlepšenie technického vybavenia odborných učební na ZŠ Bruselská – 102 000 eur, na ZŠ Polianska - 145 000 eur, v ZŠ Krosnianska 2 – 199 000 eur, v ZŠ Jozefa Urbana Jenisejská – 183 000 eur,  
 • Zlepšenie technického vybavenia odborných učební a školskej knižnice v ZŠ Nám. L. Novomeského – 166-tisíc eur, resp. ZŠ Požiarnická - 194 000 eur
 • Zlepšenie technického vybavenia odborných učební na ZŠ Staničná - 154 000 eur, resp. ZŠ Družicová – 74 000 eur.

 

SOCIÁLNE SLUŽBY

 • Rekonštrukciu a modernizáciu pavilónov Strediska sociálnej pomoci a na nákup strojov, prístrojov a zariadení – 200 000 eur
 • Centrum komunitných služieb Krásna, novostavba - 2,6 milióna eur (v roku 2020 sa preinvestuje 1,3 milióna eur).

 

BYTOVÝ PODNIK MESTA KOŠICE

 • Obnova bytového domu Adlerová 4 (rekonštrukcia 4 bytov s predpokladaným rozpočtom 50 000 eur)
 • Výstavba Náhradné nájomné bývanie - Jesenského ulica - spracovanie projektovej dokumentácie za 60 tisíc eur
 • Rekonštrukcia 68 zdevastovaných hybridných bytov - (cca 15 000 - 20 000 eur za byt) 
 • Rekonštrukcia Polikliniky na sídlisku KVP - (projektová dokumentácia za 50 tisíc eur)
 • Rekonštrukcia Polikliniky na sídlisku Ťahanovce - (projektová dokumentácia za 50 tisíc eur)
 • Výstavba bytového domu v areáli BPMK (zámer)
 • Zabezpečenie dostupného mestského nájomného bývania

 

DOPRAVA

 • Rekonštrukcia mostov cez Čermeľský potok na Bankov (240 000 eur), na Hlinkovej (800 000 eur), na Triede L. Svobodu (900 000 eur).
 • Súvislé opravy komunikácií - 3 milióny eur
 • vnútroblokové a medzigarážové komunikácie - 300 000 eur
 • rekonštrukcia ciest - Trieda Jána Pavla II., podchod na Adlerovej ulici, podchod pri Katastrálnom úrade spolu s NDS - 2,5 milióna eur
 • stavebná údržba komunikácií - 1,65 milióna eur na výtlky a čistenie vpustov.

 

CYKLODOPRAVA

 • Výstavba „Združený chodník pre peších a cyklistov v úseku Ladožská - Rovníková - Golianova“ – 85 151 eur
 • Stavebné práce spojené s dodávkou a inštaláciou stojanov na parkovanie bicyklov (400 stojanov) – 77 976 eur
 • Výstavba cyklochodníka Čermeľ - Alpinka, III. etapa (790 metrov) – 315 831 eur.
 • Doplnková infraštruktúra pre cyklistov (4 prístrešky – spolufinancovanie mesta cca 5 250 eur)
 • Výstavba cyklochodníka Trieda SNP - Popradská - KVP (I. etapa) - 153 774 eur
 • Povolenie obojsmernej jazdy cyklistov v jednosmerných komunikáciách (napr. Jesenná, Mlynská, Milosrdenstva, Pribinova, Vodná, Hrnčiarska v náklade cca 20 000 eur)
 • Rekonštrukcia cyklistických komunikácií (oprava povrchov, stavebné úpravy, obnova dopravného značenia podľa potreby) – zhruba 270 000 eur.
 • Výstavba flowtrailu Hriešny (od chaty Hrešná až k Alpínke) – 20 000 eur
 • Komplexné riešenie križovatiek a priechodov pre cyklistov – 100 000 eur
 • predĺženie pešej zóny na mám. Osloboditeľov, príprava cyklocesty medzi centrom mesta a U.S. Steelom (Šacou U.S. Steel).

 

DPMK (niektoré vybrané projekty)

 • Nákup autobusov (príprava verejného obstarávania)
 • Nákup automatov na cestovné lístky
 • Automatické počítanie cestujúcich
 • Spustenie preferencií autobusov MHD na križovatkách - pilotný projekt
 • Záchytné parkoviská Krásna - sídlisko Nad Jazerom), Barca, Lingov, Sever
 • Modernizácia prestupových uzlov a terminálov
 • Obstaranie nového tarifného a odbavovacieho systému do vozidiel.

 

SLUŽBY OBČANOM

 • Digitalizácia archívu mesta: prípravné a realizačné práce súvisiace s digitalizáciu najvzácnejších dokumentov mesta vo výške 100 000 eur
 • Kancelária prvého kontaktu -  modernizácia funkčného vzhľadu a vyvolávací informačný systém. 

 

ŠPORT

 • Angels aréna rekonštrukcia - 1,4 milióna eur
 • Multifunkčná hala (projektová dokumentácia – 40 000 eur)
 • Prekrytie plaveckého bazéna na kúpalisku ČH a jeho následné prepojenie tunelom s Mestskou krytou plavárňou - 1,9 milióna eur.
 • Steel Aréna – spolufinancovanie kvalifikácie o postup na ZOH 2022 a ME v malom futbale – 230 000 eur.

 

ZOO

 • Modernizácia informačného systému a komplexu výbehov medveďov hnedých
 • voliéry pre dravé vtáky, dokončenie zariadenia pre mačkovité šelmy, brodisko pre deti - (celkové investície 350 000 eur).

 

ĎALŠIE VYBRANÉ INVESTÍCIE

 • Protiteroristické stĺpiky v centre mesta - predpokladaná cena 100 000 – 150 000 eur.
 • Mlynský náhon - príprava vyhlásenia krajinársko-urbanistickej súťaže na jeho revitalizáciu
 • Jazero, sinice - pripravená štúdia Revitalizácie časti Jazera „Apendix“ vrátane odstránenia sedimentov z vodnej plochy
 • Renovácia kremačnej pece v Krematóriu v sume 120 000 eur
 • Karanténna stanica Haniska - štúdia
 • Projekt Európske hlavné zelené mesto – v rámci neho sa vytvoria odborné a strategické dokumenty v oblasti starostlivosti o dreviny a zeleň, verejných priestorov, odpadového hospodárstva, nízkouhlíkovej stratégie, udržateľnej mestskej mobility a ďalších.