Prejsť na obsah

S rekonštrukciou prepadnutej cesty na Bankov by sa mohlo začať už v apríli

V polovici februára vyhlásil košický primátor Jaroslav Polaček (nezávislý) mimoriadnu situáciu na území mesta. Dôvodom tohto kroku bola odtrhnutá a zosunutá krajnica na 80 metrov dlhom úseku pravého jazdného pruhu cesty v smere od mosta nad Čermeľským potokom na Bankov.

Riešením tejto mimoriadnej situácie sa dnes popoludní opätovne zaoberal Krízový štáb mesta Košice. Šéf referátu civilnej ochrany, BOZP a požiarnej ochrany Peter Ferjenčík informoval, že v uplynulých dvoch týždňoch sa na mieste zosuvu uskutočnil inžiniersko geologický prieskum (IGP). Ten realizovala spoločnosť Geo Slovakia, ktorý tam vykonala aj dva prieskumné vrty.

Opatrenia vyplynuli z z inžiniersko geologického prieskumu

V ich záverečnej správe IGP sa nachádza aj zoznam opatrení. Tie bude potrebné urobiť, aby doprava na tomto úseku cesty mohla byť opäť bez obmedzení a nedochádzalo k ohrozeniu života, zdravia a majetku.

Riaditeľ Mestských lesov František Beli doplnil, že v spomínanom úseku vykonali kontrolu stavu drevín. Následne museli pristúpiť k výrubu ôsmych suchých stromov, ktoré svojou hmotnosťou negatívne pôsobili na stabilitu vozovky. V najbližších dňoch budú spolu so Správou mestskej zelene pokračovať v monitoringu ďalších suchých stromov na celej tejto komunikácii v smere na Bankov, ktoré sú naklonené nad vozovku

Referát dopravy magistrátu už oslovil projektanta, ktorý má do konca marca vypracovať projektovú dokumentáciu k sanácii zosuvu na tejto ceste. Jej súčasťou bude okrem iného aj rozpočet s výkazom výmer, na základe ktorého sa určí predpokladaná hodnota zákazky.

Prejazd cez problémový úsek riadi semafor

Po obdržaní projektovej dokumentácie sa dôjde prostredníctvom verejného obstarávania k výberu zhotoviteľa. Ak nenastanú nepredvídané okolnosti, so samotnou rekonštrukciou poškodeného úseku cesty by sa malo začať na prelome apríla a mája.

Aj naďalej musia motoristi jazdiaci po tejto ceste strpieť menšie dopravné obmedzenia. Premávka je stále vedená len v jednom jazdnom pruhu. Prejazd na tomto úseku riadi cestná svetelná signalizácia (semafor) a rýchlosť je znížená na 30 kilometrov za hodinu. Dodržiavanie dopravných predpisov v tomto úseku kontroluje aj Mestská polícia.