Šéfovia samospráv debatovali dnes v Košiciach najmä o zjednodušení a skvalitnení dopravy

Kedy bude možné cestovať na jeden cestovný lístok medzi rôznymi dopravcami v Košickom alebo Prešovskom kraji vrátane tých na železnici? Budú platiť rovnaké zľavy pri cestovaní v Košiciach alebo Prešove?

Aj tieto zaujímavé otázky sa dnes riešili v Historickej radnici mesta Košice, kde sa uskutočnilo stretnutia predstaviteľov Košíc a Prešova na úrovni mesta a kraja. Primátor mesta Košice Jaroslav Polaček diskutoval s predsedom Košického samosprávneho kraja Rastislavom Trnkom, predsedom Prešovského samosprávneho kraja Milanom Majerským a primátorkou Prešova Andreou Turčanovou o prienikoch spolupráce na medzimestskej a krajskej úrovni.

Našim zámerom bolo stanoviť si ciele v oblastiach v ktorých vieme vzájomne spolupracovať. Hlavnou témou tohto prvého stretnutia bola integrovaná doprava, pričom mesto Prešov aj oba kraje sú v tomto smere o niečo ďalej,“ povedal primátor mesta Košice Jaroslav Polaček. Zároveň zdôraznil, že  Mesto Košice má záujem sa tomu procesu príprav pridať  a naplniť tak spoločnú víziu, ktorá umožní čo najväčší komfort nielen pri samotnom cestovaní, ale aj pri jeho plánovaní. Jedným zo zámerov je v budúcnosti nastaviť tarify tak, aby to bolo čo ja najkomfortnejšie pre všetkých obyvateľov, ktorí ho budú využívať. Cieľom je dopravné spojenie krajov a miest, pričom dôležitá je koordinácia prepravcov, dopravných poriadkov, ale aj taríf a zliav. Do tohto procesu je plánované aj zapojenie dopravných podnikov oboch miest. Primátori a predsedovia samosprávnych krajov určili pracovné skupiny, ktoré budú spolu intenzívne komunikovať. Prípravné procesy sú zložité a budú trvať niekoľko rokov, rozhodne to nie je len vízia na krátke obdobie.

Účastníci dnešného stretnutia sa v diskusii dotkli  aj koordinácie v iných oblastiach, ktoré chcú spoločne rozvíjať. Je to napríklad projekt Pentapolitana, v rámci ktorého sa má spájať päť kráľovských miest. „Našou snahou bude rozvoj cestovného ruchu, tak aby v našich samosprávach fungoval čo najviac. Som rád, že sme sa na týchto témach zhodli a vzájomne súhlasili s úzkou spoluprácou,“ zhodnotil Jaroslav Polaček.  „Myslím, že našim dôležitým cieľom je aj zabrániť odchodu ľudí z východného Slovenska a vytvárať im preto neustále zlepšujúce sa podmienky pre život,“ dodal.

Na záver stretnutia zúčastnení predstavitelia samospráv otvorili aj tému odpadového hospodárstva. Zároveň sa dohodli na tom, že v rámci pružnej a efektívne spolupráce sa budú v takomto zložení stretávať pravidelne. To najbližšie pracovné rokovanie by sa malo uskutočniť už v marci v Prešove.