Prejsť na obsah

Školenie pre prijímateľov projektov IROP na tému dodatočný príspevok

Dovoľujeme si Vám oznámiť, že na stránke MIRRI bol zverejnený link na online  Školenie pre prijímateľov projektov IROP na tému dodatočný príspevok, termín: 30.11.2022, od 10:00 hod. s možnosťou registrácie.  Následne Vám automaticky bude zaslaný link na pripojenie na email, ktorý ste zadali v registrácii. 

https://mirri.webex.com/weblink/register/r6e5f940dda702c57e19f701ee240fce9

 

Usmernenie RO pre IROP č. 15 k poskytnutiu dodatočného príspevku pre prioritné osi 1, 2, 4, 7 je zverejnené na nasledovnom linku:

https://www.mirri.gov.sk/mpsr/irop-programove-obdobie-2014-2020/aktuality/oznamenie-o-zverejneni-usmernenia-ro-pre-irop-c-15-k-poskytnutiu-dodatocneho-prispevku-pre-prioritne-osi-1-2-4-7-verzia-1-2/index.html