Prejsť na obsah

Škôlky v meste bude počas letných prázdnin navštevovať 1400 detí

V piatok 30. júna sa uzavrie školský rok aj pre 5 680 detí v 54 materských školách (MŠ) a dvoch základných školách s materskou školou v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta. Zhruba štvrtina z nich však bude pokračovať vo výchovno-vzdelávacom procese aj počas letných prázdnin, keďže ich rodičia o to prejavili záujem.

Väčšina škôlok bude v prevádzke aspoň jeden prázdninový mesiac

Podľa stanoveného harmonogramu budú v júli a v auguste v prevádzke viaceré škôlky. Výnimkou budú MŠ Kalinovská a MŠ Oštepová, ktoré budú kvôli rekonštrukcii počas letných prázdnin zatvorené. Každá materská škola bude v prípade záujmu rodičov cez prázdniny otvorená vždy jeden mesiac. Škôlky v malých mestských častí budú otvorené zväčša dva alebo tri týždne. V čase, keď nebude daná škôlka v prevádzke, bude otvorená iná škôlka v jej blízkosti.

„Snažili sme sa to rovnomerne rozdeliť, aby bola každý mesiac otvorená polovica škôlok. Rodičia budú môcť svoje deti po dohode s vedením príslušnej materskej školy umiestniť aj do inej škôlky, ktorá bude v danom čase otvorená,“ uviedla vedúca oddelenia školstva košického magistrátu Beáta Lopušniaková. Výška školného zostáva rovnaká ako počas školského roka a bude prestavovať sumu 40 eur mesačne na jedno dieťa.

Organizačný harmonogram školských prázdnin pre materské školy je zverejnený na webovej stránke mesta v sekcii školstvo: https://static.kosice.sk/s/b0086f3e70d83bf2230a354d68/show