Prejsť na obsah

Školy majú nových nájomcov

Koncom mája výberová komisia na svojich zasadnutiach určila podľa vopred dohodnutých kritérií zoznam uchádzačov o prenájom na štyroch základných školách. K jednotlivým žiadostiam sa vyjadrovali aj Miestne zastupiteľstvá a štvrtkové (28.6.2007) Mestské zastupiteľstvo odhlasovalo konečný verdikt. Z 8 žiadateľov sa najlukratívnejšia ZŠ Škultétyho ušla do prenájmu Evanjelickému gymnáziu J.A. Komenského, ktoré sa tam presťahuje z doterajších priestorov na Puškinovej 3, kde sa navrhované podmienky na prenájom Židovskou náboženskou obcou javili finančne nezvládnuteľné a nereálne pre ďalšie pokračovanie činnosti školy. Poslanci schválili prenájom školy bez telocvične, ktorú bude užívať ZŠ Považská 12 ako nástupnícka škola preberajúca hokejové triedy zo Škultétyho. Gymnáziu bude v prípade záujmu telocvičňa prenajímaná osobitne po dohode s Považskou školou.
Na ZŠ Charkovská sa presťahujú hneď dve školy. Katolícka stredná škola pedagogická sv. Cyrila a Metoda z Krosnianskej 2 a Gymnázium sv. Edity Steinovej z Poľnej 1. Školy získajú budovu do prenájmu s výnimkou objektu, v ktorom sa nachádza plavecký bazén, keďže tento slúži na zabezpečenie plaveckého výcviku pre žiakov ďalších košických škôl.
Pôvodný záujem Filozofickej fakulty UPJŠ bol prenájom priestorov ZŠ Škultétyho. Poslanci im odhlasovali priestory ZŠ Petzvalovej. V prípade nezáujmu univerzity o túto školu, Mestské zastupiteľstvo odporúča prenájom školy Súkromnej strednej umeleckej škole filmovej a Súkromného tanečného konzervatóriu.
Priestory ZŠ Myslavská 401 získala Mgr. Anna Uchnárová za účelom zriadenia Súkromnej špeciálnej materskej a základnej školy slúžiacej na vzdelávanie pre autistické deti.