Slávnostná inaugurácia arcibiskupa Bernarda Bobera

V katedrálnom chráme - Dóme sv. Alžbety v Košiciach - za účasti apoštolského nuncia na Slovensku Mario Girodana, kardinála Jozefa Tomka, predstaviteľov štátnej správy, samosprávy, zástupcov Kancelárie prezidenta SR, ako aj ďalších domácich a zahraničných hostí, uskutočnila sa slávnostná inaugurácia Mons. Bernarda Bobera do úradu arcibiskupa.

Do funkcie ho vymenoval pápež Benedikt XVI.. Doterajší arcibiskup Mons. Alojz Tkáč svojmu nástupcovi odovzdal svoju berlu, čím sa Mons. Bernarda Bober stal 14. biskupom stojacim na čele Košickej arcidiecézy počas jej vyše 200-ročnej histórie. Arcidiecéza zahŕňa 215 farností, 18 dekanátov, 415 kňazov a približne 670 tisíc veriacich.

Primátor mesta Košice František Knapík s manželkou pri slávnostnom akte pozdravil doterajšieho i nového arcibiskupa :

„ Ku klenbe tohto Dómu počas stáročí stúpalo nespočetné množstvo šepotov, nádejí, túžob i prosieb. Dnes sa k nim pridávajú tri krásne slová - s láskou, s poslušnosťou, s milosrdenstvom. Áno sú to vaše slová, Vaša Excelencia. Slová z vášho erbu môžu poslúžiť každému z nás. Ako návod na život. Ako filozofia vyššej múdrosti. Alebo ako dobrá rada každému.

Ja Vaše tri slová použijem k vysloveniu troch prianí.

Nech vám ľud mesta Košice oplatí všetky dni, ktoré ste venovali službe ducha, no i tie, ktoré ešte len prídu, a to tým najkrajším spôsobom, ktorý je v ľudských silách. Teda láskou.

Povzbudzujte naše mysle k poslušnosti. K poslušnosti voči tichému, no zároveň tomu najsilnejšiemu hlasu v nás. Je ním hlas svedomia.
Pripomínajte nám často, že krásne slová sú len prázdnymi nádobami, ak ich nedokážeme naplniť súcitom. Ako ho prejaviť? Milosrdenstvom voči tým, ktorí si ho obvykle nepýtajú, no ktorí ho potrebujú najviac. Učte nás ich rozoznávať, aby sme vo svojej pýche nezabudli, že milosrdenstvo nie je len slovo, ale predovšetkým skutok.

Komu patria moje tri priania? Patria emeritnému arcibiskupovi Alojzovi Tkáčovi, ktorému dnes ďakujem v mene svojom i mesta za roky trpezlivej služby. Patria Vám, Vaša Excelencia, košický arcibiskup - metropolita, ktorému dnes všetci prajeme do vysokého úradu dlhé požehnané roky. Patria však aj nám všetkým, ktorí sa celý život učíme, že jediný spôsob ako čosi natrvalo získať je darovať to.

Ďakujem, Vaša Excelencia, že nám budete často pripomínať tri slová z vášho erbu! "


Foto so zvolením: www.T2.sk
Text: s použitím informácií TK KBS