Spoločné komuniké zo stretnutia k výstavbe hokejovej haly na Medickej ulici

V piatok 21. mája 2021 sa na pozvanie primátora mesta Košice Jaroslava Polačeka (nezávislý) uskutočnil v priestoroch Historickej radnice okrúhly stôl za účasti zástupcov vedenia Úradu Košického samosprávneho kraja (KSK), Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH), poslancov mestského zastupiteľstva v Košiciach a vedenia mesta Košice.

Jeho cieľom bolo po nedávnom neúspešnom hlasovaní poslancov mestského zastupiteľstva v Košiciach nájsť také spoločné riešenie, aby bolo možné čo najskôr začať s výstavbou Krajskej hokejovej akadémie, ktorá má vyrásť na pozemkoch mesta a Košického samosprávneho kraja (KSK) na Medickej ulici.

Vzhľadom na genézu pri schvaľovaní predaja predmetného pozemku mestským zastupiteľstvom bolo zástupcami KSK jasne deklarované, že sa nemôže spoliehať na neisté schválenie v mestskom zastupiteľstve. Finálny termín pre vyčerpanie dotácie od SZĽH vo výške 2 milióny eur je koniec roku 2023 a preto KSK v súčasnosti pracuje na inej vhodnej lokalite, kde sú pozemky výlučne vo vlastníctve kraja.

Účastníci spoločného okrúhlelo stola po poldruha hodinovom rokovaní zhodli na nasledovnom riešení. Mesto Košice na návrh riaditeľov Úradu KSK Borisa Bilčaka a Magistrátu mesta Marcela Čopa zaslalo v pondelok 24. mája 2021 oficiálnu ponuku KSK na odpredaj časti pôvodne navrhovaného pozemku mesta, pod ktorým bude stať hala, za cenu podľa znaleckého posudku.

Zvyšné pozemky, na ktorých bude tak ako doteraz zeleň, by boli pre KSK na nasledujúcich 30 rokov prenajaté za cenu 1 euro ročne. Ak s týmto navrhovaným riešením, ktorý vychádza z predloženého pozmeňujúceho návrhu podpredsedu KSK a zároveň mestského poslanca Daniela Rusnáka (KDH) na májovom mestskom zastupiteľstve, bude aj oficiálne súhlasiť vedenie Úradu KSK, pripraví Magistrát mesta Košice uznesenie.

To bude postupne predložené na zasadnutie majetkovej komisie, Mestskej rady a následne aj rokovanie mestského zastupiteľstva, ktoré by sa malo uskutočniť v závere júna 2021. Keďže s takýmto riešením súhlasili aj prítomní účastníci okrúhleho stola, veríme, že sa po definitívnom schválení bude môcť už čoskoro realizovať.

Podpísaní účastníci stretnutia:
Mesto Košice
Košický samosprávny kraj
Slovenský zväz ľadového hokeja