Prejsť na obsah

Spoločne za spravodlivý svet

Iniciovala zbierku školských potrieb, do ktorej sa zapojili žiaci, učitelia a riaditelia košických škôl - ZŠ Postupimská, Kežmarská a Poľov. Tieto tri školy ešte v minulom roku privítali troch hostí zo Sudánu a symbolicky im zbierku odovzdali. Symbolicky preto, lebo bolo potrebné zariadiť dopravu asi 200 kg školských potrieb do ďalekého Sudánu. Nebola to jednoduchá úloha, ale nakoniec sa podarilo zásielku do Sudánu dopraviť, spolu s odmínovacou súpravou Božena.

V minulých dňoch informoval predseda SJAS RNDr. Milan Šindler primátora mesta Košice Ing. Františka Knapíka o tom, že 25.februára 2007 boli školské potreby zo zbierky troch základných škôl dopravené na miesto určenia do hlavného mesta štátu Južný Kordofan, mesta Kauda. „Využili sme tému pomoci na podnietenie záujmu žiakov košických škôl o Sudán, ktorý je jednou z troch afrických krajín v zozname slovenskej oficiálnej rozvojovej pomoci (ODA). Podnetom na to boli aj určité osobné kontakty so Sudáncami a možnosť ukázať našej mládeži praktický význam rozvojovej pomoci chudobným krajinám. V prípade Sudánu. Ide aj o pomoc ľuďom, ktorí prežili nesmierne utrpenie počas 21 rokov trvajúcej občianskej vojny. Vo veľkej miere sa to týka detí a mládeže, pretože prišli o možnosť navštevovať školu. Dva roky po skončení vojny oblasť Sudánu, na ktorú upriamujeme pozornosť, potrebuje akúkoľvek pomoc, aby školy mohli ako tak fungovať,“ píše sa v správe ktorú košickému primátorovi zaslal predseda SJAS M. Šindler.

Slovensko-juhoafrická spoločnosť od roku 2003 propaguje a podporuje Týždeň globálneho vzdelávania, známy ako GEW, podľa skratky z anglického názvu Global Education Week. Je to súčasť vzdelávacieho programu North-South Centra (NSC) Rady Európy v Lisabone a uskutočňuje sa každý rok vo väčšine členských krajín Rady Európy. GEW je príležitosť hlavne pre školy bližšie sa zoznámiť s problémami globalizácie nenásilnou formou počas bežného vyučovania, alebo na mimoškolských aktivitách. Každý rok je pre GEW dohodnutá téma, ktorá je rámcom pre prípravu a organizáciu programu. V ostatných rokoch sa postupne ako hlavná téma volí vždy jeden z Miléniových rozvojových cieľov (MDGs) OSN. „GEW 2006“ sa niesol v znamení témy Spoločne za spravodlivý svet!