Spomienka na obete holokaustu

Za účasti viceprimátorky mesta Košice Renáty Lenártovej bola v stredu 21.mája odhalená pamätná tabuľa obetiam holokaustu, ktoré boli počas II. svetovej vojny deportované do koncentračného tábora Auschwitz - Birkenau cez mesto Košice.

Pamätná tabuľa na budove Štátnej vedeckej knižnice má pripomínať, že aj naše mesto sa počas vojny stalo súčasťou obrovskej tragédie a neodpustiteľného barbarstva. Košice boli jednou zo zastávok transportov smrti. V roku 1944 prešlo Košicami 137 vlakových súprav, ktorými bolo do vyhladzovacieho tábora Auschwitz – Birkenau deportovaných 401 439 Židov. Množstvo nevinných ľudí, odsúdených na hroznú smrť, výsledok neuveriteľnej ľudskej nenávisti a nepochopiteľného fašistického besnenia. „Veľkú úctu a uznanie si zaslúžia tí, ktorí napriek nebezpečenstvu riskovali životy, aby nám zachovali objektívne informácie o etape ľudských dejín, na ktorú nesmieme zabudnúť a ktorá sa už nesmie opakovať," povedala viceprimátorka Renáta Lenártová