Prejsť na obsah

Správy o výsledkoch kontrol vykonaných v I. polroku 2015

Kontrolná činnosť bola vykonaná v týchto subjektoch:
-
Dopravný podnik mesta Košice, a. s.
-Mesto Košice - Magistrát mesta Košice
-Mestský futbalový klub Košice a. s.
-Centrum voľného času Košice
-ZŠ Starozagorská 8, Košice
-ZŠ Trebišovská 10, Košice
-ZŠ nám. L. Novomeského 2 Košice
-Súkromné centrum voľného času L. Novomeského 2, Košice
-ZŠ Drábova 3, Košice
-ZŠ Bernolákova 16, Košice
-Správa mestskej zelene v Košiciach
-Miestny podnik služieb, s. r. o. - kúpalisko Triton
-ZŠ Jenisejská 22, Košice
-ZŠ Postupimská 37, Košice
-ZŠ Požiarnická 3, Košice
-Mestská polícia Košice
-ZŠ Krosnianska 2, Košice