Prejsť na obsah

Správy o výsledkoch kontrol vykonaných v I. polroku 2020

Základná škola Družicová 4,

Základná škola Gemerská 2,

Základná umelecká škola Kováčska 43,

Mesto Košice - Magistrát mesta Košice Trieda SNP 48/A,

K13 - Košické kultúrne centrá Kukučínova 2,

Mesto Košice - Magistrát mesta Košice Trieda SNP 48/A,

Mesto Košice – Magistrát mesta Košice Trieda SNP 48/A – kontrola dodržiavania všeobecne záväzných nariadení mesta Košice prijatých vo volebnom období 1998 – 2002 a 2002 – 2006,

Mesto Košice – Magistrát mesta Košice Trieda SNP 48/A – všeobecne záväzné nariadenia mesta Košice prijaté vo volebnom období 1991 – 1994 a 1994 – 1998 – kontrola plnenia opatrení,

Mesto Košice – Magistrát mesta Košice Trieda SNP 48/A – kontrola miestnych daní – daň za psa,

Základná škola Jozefa Urbana Jenisejská 22 Košice,

Mestská časť Košice-Myslava Pod Horou 22 Košice,

Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť Bardejovská 6 Košice.