Prejsť na obsah

Správy o výsledkoch kontrol vykonaných v II. polroku 2015

Kontrolná činnosť bola vykonaná v týchto subjektoch:
- Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
- Európske hlavné mesto kultúry - Košice 2013
- Magistrát mesta Košice
- Základná škola Hroncová 23, Košice
- Tepelné hospodárstvo spol. s r. o. Košice
- Základná škola Mateja Lechkého, ul. Jána Pavla II č. 1, Košice
- Základná škola Bukovecká 17, Košice
- Základná škola Belehradská 21, Košice