STANOVISKÁ (rok 2014)

Prílohy

1. PDF 942,81 KB STANOVISKO k Návrhu programového rozpočtu mesta Košice na rok 2014
2. PDF 912,17 KB STANOVISKO k Záverečnému účtu mesta Košice za rok 2013