Štartujú práce na modernizácii električkových uzlov v Košiciach

Po podpise Zmluvy o dielo a odovzdaní staveniska, ktoré prebieha v týchto dňoch, sa v nasledujúcom týždni začnú stavebné práce na Modernizácii električkových uzlov z rozsahu MET v Košiciach. Hlavným zhotoviteľom stavebných prác je spoločnosť EUROVIA SK. Investorom projektu je Mesto Košice. Projekt je spolufinancovaný z Kohézneho fondu EÚ a štátneho rozpočtu.

Líniová stavba mestskej električkovej dráhy pozostáva zo siedmich ucelených častí, ktoré sa budú z praktických dôvodov a s ohľadom na požiadavku realizácie modernizácie električkových uzlov za súčasnej obmedzenej prevádzky realizovať ako samostatné stavby:

1. Križovatka Námestie osloboditeľov – Južná trieda s napojením na zrekonštruovanú trať na Južnej triede
2. Obratisko Amfiteáter
3. Úsek trate obratisko Amfiteáter – križovatka TIP TOP
4. Križovatka TIP TOP po križovatku Čsl. armády – Zimná ul.
5. Obratisko Havlíčkova
6. Križovatka Trieda SNP – Bardejovská a ul. Bardejovská po DPMK
7. Križovatka Námestie Maratónu mieru - úsek „ľavé odbočenie" z Komenského ul. smer Hviezdoslavova – Masarykova ul.

Modernizácia vybraných úsekov pozostáva z prestavby existujúcej električkovej cesty za účelom zvýšenia jej bezpečnosti a technickej vybavenosti a použiteľnosti zabudovaním najmodernejších a najprogresívnejších prvkov (vybudovanie novej konštrukcie električkového spodku a zvršku so zabudovaním elektricky ovládaných výhybiek a ich ohrevu. Súčasťou modernizácie je aj trakčné vedenie, vybudovanie nových nástupíšť, nového informačného systému...) vďaka čomu sa zlepšia a skvalitnia jej technické parametre.

Modernizácia električkových uzlov bude znamenať, že práve v týchto miestach sa podarí minimalizovať hlučnosť a maximalizovať bezpečnosť prepravy. Sú to totiž najexponovanejšie časti električkových tratí a pre nás je bezpečnosť Košičanov prvoradá, " povedal primátor Richard Raši

Vybudovaním modernej električkovej trate sa zvýši komfort a plynulosť jazdy. Pre odstránenie a zníženie negatívnych dopadov stavby na životné prostredie boli do projektovej dokumentácie zapracované prvky, ktoré budú eliminovať vplyv stavby na životné prostredie ako napríklad: antivibračné rohože a obloženia koľajníc. Celkovým prínosom stavby bude:

· Skvalitnenie dopravnej infraštruktúry mesta
· Zrýchlenie a skvalitnenie kultúry cestovania
· Zvýšenie bezpečnosti úrovňových krížení
· Zlepšenie a skvalitnenie životného prostredia

Základné informácie o stavbe:
Názov stavby: KE, Modernizácia električkových uzlov z rozsahu MET v meste Košice
Investor: Mesto Košice
Zhotoviteľ: EUROVIA SK, a.s., závod Košice


Informácie o dopravných obmedzeniach v individuálnej automobilovej doprave, platných od 3.5.2015:

Obratisko Havlíčkova
Od 3. 5. 2015 bude uzavretá Čermeľská cesta, od križovatky Komenského – Kostolianska, po križovatku Čermeľská cesta – Ulica za štadiónom.

Obchádzkové trasy
v smere do Čermeľa po Kostolianskej ulici, Kavečainskej ceste a Ulici za štadiónom. V opačnom smere bude Čermeľská cesta prejazdná.

Obratisko Amfiteáter
Druhá uzávierka, takisto od 3. 5. 2015, sa týka Amfiteátra, ulice Československej armády a križovatky pri obchodnom centre Tip – Top.
Všetky smery budú prejazdné, vrátane prejazdu cez električkovú trať z Triedy SNP na Watsonovu ulicu, ktorý však bude posunutý o niekoľko metrov ďalej smerom k OC Tip – Top. Od prejazdu bude ulica Československej armády v smere ku športovej hale prejazdná v jednom jazdnom pruhu. Motoristi, ktorí pôjdu v smere od športovej haly, budú musieť v križovatke pri OC Tip -Top odbočiť vpravo na Zimnú, asi po 20-tich metroch sa otočia, vrátia späť na ulicu Československej armády a môžu pokračovať ďalej na Amfiteáter, respektíve Triedu SNP.
V smere od Watsonovej na Triedu SNP sa bude jazdiť iba v jednom jazdnom pruhu, v smere z Terasy ostanú dva jazdné pruhy, ktoré ale budú zúžené.