Prejsť na obsah

Šťastný krok na Nový rok!

Napriek tomu niet žiadnych dôvodov na nostalgiu. „Nikdy nemyslím na budúcnosť, príde dosť skoro,“ povedal Albert Einstein v jednom zo svojich početných interview. Ako najslávnejší fyzik na svete dobre poznal ilúziu plynutia času. A keďže na prahu Nového roku 2007 sa okrem budúcnosti myslí aj na to čo bolo, môžeme bilancovať.

V uplynulých mesiacoch nastúpilo mesto Košice cestu zmeny. Hospodárenie zaznamenalo výrazné ozdravenie, o čom svedčí ratingový certifikát s prívlastkom „stabilný výhľad,“ ktorý mestu na jeseň udelila Slovenská ratingová agentúra. Z pohľadu finančníkov ide o definitívne zažehnanie problémov a prísľub nepretržitého rastu. Z pohľadu občanov k najvítanejším krokom košickej samosprávy bezpochyby patrilo otvorenie Kancelárie prvého kontaktu na prízemí Magistrátu mesta Košice, kde na 11 pracoviskách majú k dispozícii kompletný servis – dane, miestne poplatky, sociálne veci, doprava, životné prostredie, atď. Ako vidieť na obrázku vpravo, vládol tu čulý ruch aj v posledný pracovný deň roku 2006.
S voľbou nového primátora Ing. Františka Knapíka, ktorý po víťazných aprílových „doplňovačkách“ svoj triumf zopakoval aj v riadnych decembrových komunálnych voľbách, sa do košických ulíc vrátil duch ich dávnej slávy, mesto ožíva, opeknieva. Priestor v okolí Dómu sv. Alžbety získal novou dlažbou a úpravami novú – čarovnú atmosféru. Košičania to bohatou účasťou a búrlivým potleskom ocenili 29. septembra, na slávnosti súvisiacej s veľkolepým „nasvietením“ Dómu. V ten deň tiež oficiálne odštartovala kampaň na podporu ambície mesta Košice stať sa Európskym hlavným mestom kultúry pre rok 2013. Nebude to ľahká súťaž, veď súperom nám bude napríklad aj Bratislava či Nitra, ale už len samotný fakt účasti je veľkolepým rozhodnutím vedenia mesta. Vízia je zrejmá – dať o sebe vedieť v celoeurópskom kontexte, upozorniť svet že na východe Slovenska sa nezadržateľne vzmáha nová metropola odhodlaná zapísať sa na mapu európskej kultúry zlatým písmom. Jasný signál týmto smerom, zo sebavedomých, tolerantných, kultúrne rozmanitých, historicky príťažlivých, dynamicky sa rozvíjajúcich Košíc vyslal do sveta aj 29. október. Bol to deň záverečného ceremoniálu v rámci osláv storočnice prevezenia a znovupochovania telesných pozostatkov kniežaťa Františka II. Rákócziho v Dóme sv. Alžbety. Košičania v ten deň preukázali veľkú občiansku vyspelosť, zdravú „meštiacku“ hrdosť a úctu k svojim pohnutým a bohatým dejinám. Chýr o tom preletel hranicami do okolitého sveta, čo potvrdzujú priaznivé ohlasy v domácej i zahraničnej tlači. Významné posolstvo vyslali Košice aj v závere roka. Po prvý krát v dejinách sa 15. decembra, vo Veľkej sále Historickej radnice (bývalé kino Slovan), v duchu tradícií slobodného kráľovského mesta uskutočnilo ustanovujúce zasadnutie novozvoleného Mestského zastupiteľstva v Košiciach, ako aj slávnostná inaugurácia primátora Františka Knapíka, po jeho opätovnom zvolení za „Otca mesta.“ Bolo toho veľa nového, čo uplynulý rok v živote košickej samosprávy priniesol. Spomeňme návrat mesta do projektu cezhraničnej spolupráce Karpatský euroregión, v ktorom Košice dlhé roky hrali významnú úlohu. Ale tiež nový pilotný projekt partnerskej spolupráce medzi mestami Vysoké Tatry a Košice. 29. septembra 2006 po prvý krát v histórii zaviala na najvyššom vrchole Slovenska košická vlajka, ktorú na Gerlach vlastnoručne vyniesol primátor František Knapík.

Budúci rok bude bezpochyby poznamenaný prípravami na veľké podujatia, ktoré Košice čakajú: v roku 2011 Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji, no a samozrejme intenzívna, ťažká, nepretržitá práca na úspechu v súťaži o titul Európske hlavné mesto kultúry pre rok 2013. Ide o projekt, ktorý bez masívnej podpory a účasti Košičanov doma aj za hranicami, nemá šancu na úspech. Čaká nás vytrvalé posilňovanie postavenia mesta v regionálnom i medzinárodnom kontexte, musí sa zlepšiť jeho imidž, propagácia, zintenzívniť komunikácia s verejnosťou. Košičania musia dýchať s pulzom svojho mesta, stále lepšie a zmysluplnejšie žiť svoj život, tešiť sa z pekného a dobrého domova, ktorý patrí všetkým jeho obyvateľom.

Vstúpme teda spoločne šťastným krokom do nového roku 2007 a nech nám k tomu o polnoci v srdciach symbolicky zazvoní zvon Urban z Urbanovej veže, ktorého hlahol nosí v srdci každý dobrý košický lokálpatriot. Hoci aj taký, akým bol slávny košický rodák a svetoznámy spisovateľ Sándor Márai, ktorý sa zvonu Urban prihováral aj takto: „Zvoň a spievaj, starý zvon, zvolávaj živých, pochovaj mrtvých, rozháňaj mračná. Nie iba včera si zvonil po prvýkrát. Podľa tvojho hlasu žilo, mrelo a bojovalo toto mesto po stáročia, aj vtedy, keď pred bránami zastal útočník a v srdciach sa usadila znepokojujúca obava..."
Tibor Ičo - PF 2007