Prejsť na obsah

Stavebný odpad skončil kde nemal

Dňa 14. 07. 2017 v doobedňajších hodinách hliadka Mestskej polície Košice stanice Západ  preverovala na ulici Husárskej prijaté oznámenie o uskladňovaní stavebného odpadu na mieste, ktoré nebolo na tento účel určené.

Na mieste zistili nákladné vozidla, ktoré vyvážali na uvedené miesto stavebný odpad bez povolenia. Zistené bolo taktiež, že majiteľ pozemku nemá oprávnenie na nakladanie s odpadmi.

Pre podozrenie zo spáchania trestného činu neoprávneného nakladania s odpadmi bola vec odstúpená príslušnému oddeleniu Policajnému zboru SR.