Stredajšie mimoriadne mestské zastupiteľstvo sa uskutoční za sprísnených bezpečnostných podmienok

V stredu 29. apríla sa vo veľkej zasadačke Magistrátu mesta Košice o 9.00 hod. začne neplánované (mimoriadne) rokovanie Mestského zastupiteľstva (MZ). Poslanci na ňom prerokujú tri body. 

Budú diskutovať o prijatí kontokorentného úveru na preklenutie časového nesúladu medzi príjmami a výdavkami kvôli negatívnym dôsledkom nového koronavírusu na mestský rozpočet, vyčlenení dodatočných finančných prostriedkov na ukončenie I. etapy stavebnej časti výstavby Košickej futbalovej arény a doplnenie Rokovacieho poriadku MZ.

Aj stredajšie rokovanie sa rovnako ako to marcové musí z dôvodu zamedzenia šírenia koronavírusu uskutočniť v špeciálnom bezpečnostnom režime pre všetkých jeho účastníkov. Na základe opatrenie Regionálneho úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia zo dňa 20. apríla však tentoraz muselo mesto Košice vylúčiť z rokovania MZ verejnosť a zabezpečiť inú formu informovanosti občanov. Verejnosť si priamy prenos z rokovania MZ môže ako tradične pozrieť na webe mesta Košice, resp. mestskom facebooku. 

Toto opatrenie a konanie zastupiteľstva v uvedenom bezpečnostnom režime sa podľa RÚVZ musí diať z dôvodu, že pri stretnutiach väčšieho počtu ľudí existuje riziko ďalšieho šírenia nového koronavírusu. Z tohto dôvodu hlavný hygienik SR Ján Mikas požaduje, aby aj počas konania MZ boli dodržané viaceré protiepidemické opatrenia, čomu sa mesto prispôsobilo. 

Pred zastupiteľstvom bude každému poslancovi zmeraná teplota

Ešte pred účasťou na zastupiteľstve bude každému účastníkovi odmeraná teplota. V prípade jej zvýšenia nebude nikomu umožnené, aby sa zúčastnil rokovania.

Poslanci, starostovia, zástupcovia mestských podnikov a médiá môžu prísť na magistrát výlučne cez hlavný vchod v čase medzi 8.30 – 9.00 hod. Bočný vchod od parkoviska bude uzavretý a nebude ho možné využiť.

Všetci prítomní poslanci nad 50 rokov dostanú po vstupe do budovy respirátory, aby ich mohli používať na rokovaní zastupiteľstva. Pre všetkých poslancov a ďalších ľudí v sále platí povinnosť, aby počas rokovania mali na tvári rúško alebo respirátor a na rukách ochranné gumené rukavice. Tie každý obdrží po príchode do budovy.

Rokovať sa bude vo vydezinfikovanej miestnosti

Rokovacia miestnosť sa ešte pred rokovaním dezinfikuje antibakteriálnym biocídnym roztokom Nano silver desinfekt. Poslanci počas neho budú sedieť tzv. šachovnicovým spôsobom v 14 predných radoch strednej časti zasadačky. V jednej rade budú usadení štyria poslanci, v ďalšej traja, atď. Každý z poslancov bude mať aj tentoraz svoj vlastný mikrofón.

Tí z poslancov, ktorí sú aj členmi Mestskej rady, môžu prísť do budovy magistrátu cez hlavný vchod v čase od 8.00 do 8.15 hod. Platia pre nich rovnaké bezpečnostné opatrenia ako pre poslancov, ktorí sa neskôr zúčastnia rokovania Mestského zastupiteľstva. Členovia Mestskej rady nad 50 rokov dostanú k dispozícii respirátory a prejdú na II. poschodie do miestnosti D-216, kde sa od 8.15 hod. uskutoční jej zasadnutie. Aj táto miestnosť sa bude ráno dezinfikovať. 

Akreditovaní zástupcovia médií budú sedieť podobným šachovnicovým spôsobom ako poslanci. Prítomní fotografi a kameramani budú mať špeciálne vyčlenené miesta v dolnej časti sektora napravo od dverí do zasadačky. Ešte počas rokovania zastupiteľstva zverejní fotograf mesta Košice prvé fotografie, ktoré bude postupne dopĺňať. Webový link pošleme hneď po zverejnení všetkým záujemcom.

V sále sa zo zástupcov médií bude môcť voľne pohybovať iba fotograf mesta Košice

Fotograf mesta Košice bude zároveň jediný zástupca médií, ktorý sa môže voľne pohybovať po rokovacej miestnosti. Ďalší prítomní fotografi a kameramani si budú môcť obrazové záznamy zhotovovať len z miesta, na ktorom sedia.

Magistrát mesta Košice dúfa, že každý účastník rokovania zastupiteľstva bude v záujme ochrany zdravia všetkých prítomných v sále rešpektovať prijaté bezpečnostné a hygienické opatrenia.