Stretnutie súčasného a bývalých primátorov sa nieslo v znamení spomienok aj veľkých plánov

V stredu 9. januára sa v Historickej radnici konalo novoročné stretnutie súčasného a bývalých primátorov mesta Košice. Úradujúci primátor Jaroslav Polaček v reprezentačných priestoroch privítal J.E. Rudolfa Schustera (bol primátor v rokoch 1983-86 a 1994-99), Rudolfa Bauera (1993-94) a Františka Knapíka (2006-2010).  

V priateľskej atmosfére hostia vyjadrili podporu súčasnému primátorovi. Všetci sa zhodli na tom, že táto nesmierne vážna a zodpovedná funkcia si vyžaduje nielen veľa času a energie, ale aj chuť neustále napredovať v rozvoji mesta. V tejto snahe je potrebné prihliadať na potreby občanov a hľadať neustále nové spôsoby na skvalitňovanie života v ňom. Zároveň bývalí primátori zdôraznili svoju ochotu byť súčasnému primátorovi kedykoľvek nápomocní. 

Som veľmi rád, že páni prijali moje pozvanie. Naša debata prebehla v príjemnej a uvoľnenej atmosfére aj napriek tomu, že neprišli dvaja bývalí primátori zo strany Smer-SD, ktorých sme takisto pozývali. Vážim si, čo účastníci nášho stretnutia pre toto mesto urobili. Ich skúsenosti sú pre mňa poučné aj motivujúce,“ povedal primátor Jaroslav Polaček. 

Spomienky na roky minulé sa v rozhovore striedali s plánmi a víziami rozvoja mesta na roky nadchádzajúce. Na záver sa bývalí primátori podpísali do Pamätnej knihy mesta. Primátor Jaroslav Polaček tiež zagratuloval Rudolfovi Schusterovi k nedávnemu životnému jubileu. Pri tejto príležitosti mu odovzdal dar - faksimíliu listiny z r. 1230, ktorú vyhotovil renomovaný reštaurátor docent Ivan Galamboš. Najstaršia písomná zmienka o KE sa nachádza v Slovenskom národnom archíve v BA, a to archívnom fonde rodiny rodu Barczay. Listina sa týka predaja zeme, pričom jeden z predávajúcich bol Šimon, syn Juraja, kňaza z osady Košice. Bola napísaná na pergamene a spečatená privesenou pečaťou jágerskej kapituly, jazyk latinský. „Bolo mi cťou v mene obyvateľov Košíc odovzdať takýto hodnotný dar pánovi prezidentovi a bývalého primátorovi Rudolfovi Schusterovi za jeho dlhoročnú prácu, ktorá je spätá najmä s našim mestom a jeho rozvojom. Neviem si preňho predstaviť lepší dar ako je faksimília listiny z r. 1230, pretože práve tá najlepšie zodpovedá jeho láske ku Košiciam,“ dodal primátor.