Študenti zo zahraničia spoznávajú Košice

V uplynulých dňoch  do Košíc pricestovali skupiny študentov z Talianska a Poľska. Ich pobyt v metropole  východu nebol len výletom za zážitkami, ale mal aj svoj hlbší význam. Študentov prijala v priestoroch Historickej radnice námestníčka primátora Lucia Gurbaľová. Predstavila im naše mesto a zároveň sa s nimi porozprávala o cieľoch ich cesty k nám i plánoch do budúcnosti.

Ako prví prijali pozvanie vedenia mesta študenti United World College of the Adriatic v Taliansku, ktorá je súčasťou neziskového združenia 17 škôl, ktorých spoločným cieľom je šírenie internacionalizmu a medzinárodného porozumenia. Interakcia študentov zo širokého spektra národností, vierovyznaní, kultúrnych a politických zázemí je popri náročnom akademickom programe International Baccalaureate základným aspektom UWC vzdelania. Cieľom škôl je vychovávať študentov k tolerancii, globálnemu občianstvu, citlivému prístupu k ľudskej diverzite, osobnej iniciatíve, morálnej integrite a environmentálnemu povedomiu. Aby tieto hodnoty uplatnili v praxi, v rámci školského systému každý rok organizujú týždňový projekt na mieste, kde majú študenti možnosť vykonať dobrovoľnícku prácu. Zaujala ich organizácia Facilitas n.o., ktorá vznikla v Košiciach 19.12.2002. Organizácia svojou činnosťou  zdôrazňuje dôležitosť duševného zdravia a poskytuje podporu vo forme muzikoterapií a arteterapií. V novembri minulého roka študenti prejavili záujem prísť do nášho mesta v rámci svojho dobrovoľníckeho týždňa, pretože ich škola podporuje hodnoty dobrovoľníctva. Môžu si vybrať krajinu a organizáciu, kde chcú ísť pomáhať a ako sami povedali, sú radi, že prišli práve na Slovensko, pretože v Košiciach sa im veľmi páči.

Ďalšou návštevou boli študenti z partnerského mesta Rzeszów v rámci projektu Erasmus+. Pozvanie do Historickej radnice prijali spoločne so študentami Obchodnej akadémie v Košiciach, ktorí absolvujú v mesiaci máj odbornú prax v projekte Erasmus+ u partnerov z Poľska a Českej republiky.

Spolupráca Obchodnej akadémie na Polárnej ulici v Košiciach a partnerskej školy Zespol szkol ekonomicznych v Rzeszowe začala v roku 2001, keď školy participovali ako partneri v projekte Intereg IIIA s názvom Cez Karpaty do Európy. Priateľské vzťahy medzi zamestnancami škôl sa natoľko prehĺbili, že v roku 2008 sa začalo aj partnerstvo v projekte Erasmus+, mobilita mládeže v počiatočnej odbornej príprave. Každoročne sa tak uskutočňujú študentské výmeny /mobility recipročne v Rzeszowe a v Košiciach. Študenti z poľskej strany absolvujú odbornú prax v podnikoch, organizáciách a inštitúciách v meste Košice, vrátane magistrátu. Zároveň spoznávajú mentalitu, históriu a tradície Slovákov. Od roku 2008 tak naše mesto navštívilo približne 250 poľských študentov. Krásy Košíc a blízka slovanská mentalita ich oslovili natoľko, že sa do Košíc radi vracajú aj súkromne s rodičmi a priateľmi.