Štvorylka na Hlavnej ulici v Košiciach

Mesto Košice sa 19. mája 2017 stane prostredníctvom obyvateľov mesta – hlavne školákov prvého a druhého stupňa ZŠ a žiakov SŠ, účastníkom už IX. ročníka jedinečného medzinárodného projektu - European Quadrille Dance Festival.

         

V minulom roku sme boli v počte tancujúcich (6816) najlepší v Európe, i keď svoj rekord z roku 2012 Košice neprekonali. Vtedy sa tanca štvorylky na pravé poludnie zúčastnilo 7948 žiakov.

Projekt po organizačnej stránke v Košiciach zastreší tanečný klub Meteor ako lokálny organizátor EQDF. Pomoc prisľúbil referát školstva MMK i Košický samosprávny kraj. Oslovení sú telocvikári základných škôl, pre ktorých sa budú organizovať školenia štvorylky. Hlavnými organizátormi budú menovite pani Alžbeta Ligová 0915 897 503 a pán Milan Plačko 0908 316 542.

Štvorylku tancujú štyria ľudia (môžu byť aj rovnakého pohlavia). Odlíšení budú tričkami vo farbách mesta. V podmienkach projektu je, že účastníci to musia naozaj vedieť tancovať a musia mať tričko s logom štvorylky.

Počet žiakov, ktorí sa v tomto ročníku zúčastnia za jednotlivé školy je potrebné nahlásiť na emailové adresy: milan.placko@seznam.cz a dana.stastna@koscie.sk .

ORGANIZAČNÉ POKYNY ku štvorylke v roku 2017:

Registračné lístky sú uložené v prílohe, prosím používajte tieto nové a neuľahčujte si to s lístkami z predošlých rokov.
 
Stretnutie vedúcich, jeden vedúci - zodpovedný za školu, bude dňa 19.5.2017 v čase od 9.00 do 9.30 hod. pri Immaculate, kde dostane pokyny ku štvorylke. Registračné lístky vedúci prinesú vyplnené so sebou (celé meno žiaka vyplnené perom). Tieto registračné lístky, ktoré vám posielam v prílohe, budú zverejnené aj na web stránke mesta Košice.
Zraz žiakov bude najneskôr o 11.00 hod., nakoľko o 11.30 bude prvý spoločný nácvik štvorylky. Ostrý štart bude presne o 12.00 hod., tento bude snímaný a zaznamenávaný ako prípadný rekord.
 
Program akcie Štvorylka 2017:

10.30 - 11.00 hod. – príchod žiakov
11.30 hod. - generálka tanca
11.45 hod. - privítanie účastníkov zástupcom mesta
12.00 hod. - tanec štvorylky
 
Aj tento rok sa na vás veľmi tešíme!!!


Ukážka krokových variácií štvorylky - stvorylka.avi 60 MB *)


*) Pre spustenie súboru vo WMP - Windows Media Player je potrebné mať nainštalované CODEK-y DivX. Ďalšou možnosťou je stiahnutie prehrávača VLC PLAYER, ktorý nájdete na na tejto adrese.

Štvorylka na Hlavnej ulici v roku 2016


/Zdroj: referát športu a mládeže MMK/