Štvorylka na Hlavnej ulici v Košiciach

Mesto Košice sa 20. mája 2016 stane prostredníctvom obyvateľov mesta – hlavne školákov druhého stupňa a stredoškolákov účastníkom jedinečného medzinárodného projektu - European Quadrille Dance Festival. Bude to tanec na Hlavnej ulici, ktorým chce mesto Košice ukázať, že Košice sú tým pravým mestom na športovo kultúrne rekordy.

         

V roku 2016 plánujeme prekonať rekord Košíc z roku 2012 s viac ako 7 948 tanečníkmi. Cieľom Košičanov bude ochota pomôcť prekonať Slovenský rekord tanečníkov v uliciach európskych miest naraz z roku 2012 a zapísať sa opäť do knihy rekordov s najväčším počtom obyvateľov z jedného mesta.Aby Košice prekonali rekord je potrebné, aby každá základná a stredná škola v našom meste poslala do tohto podujatia najvyšší možný počet žiakov.

ORGANIZAČNÉ POKYNY ku štvorylke v roku 2016:

Nácvik štvorylky – po individuálnom dohovore s hlavným organizátorom p. Milan Plačko 0908 316 542, alebo pani Alžbeta Ligová 0915 897 503

Generálka – len v prípade potreby na vybraných školách a dohovoru s organizátorom.
Tričká – sú tak ako po minulé roky povinné pre každého účastníka v žltej alebo modrej farbe a s logom štvorylky (bez loga, na výnimky, iba so súhlasom organizátora) Vzhľadom k tomu, že mesto Košice sa stalo držiteľom titulu Európske mesto športu 2016 máme snahu zabezpečiť tričká pre všetkých účastníkov bezplatne.

PROGRAM akcie Štvorylka 2016:

10.30 - 11.00 hod. – príchod žiakov
11.30 hod. - generálka tanca
11.45 hod. - privítanie účastníkov zástupcom mesta
12.00 hod. - tanec štvorylky

Projekt po organizačnej stránke v Košiciach zastreší Tanečný klub Meteor ako lokálny organizátor EQDF. Záštitu nad podujatím prevzal primátor mesta Richard Raši. Hlavnými organizátormi sú menovite pani Alžbeta Ligová a pán Milan Plačko.


Ukážka krokových variácií štvorylky - stvorylka.avi 60 MB *)


*) Pre spustenie súboru vo WMP - Windows Media Player je potrebné mať nainštalované CODEK-y DivX. Ďalšou možnosťou je stiahnutie prehrávača VLC PLAYER, ktorý nájdete na na tejto adrese.

Štvorylka na Hlavnej ulici v roku 2015


/Zdroj: referát športu a mládeže MMK/