Prejsť na obsah

Súťaž o logo mesta Košice pokračuje

Porota zložená z odborníkov, ktorej predsedal primátor mesta Košice Ing. František Knapík, posudzovala 220 návrhov na vytvorenie loga mesta Košice. Po prvej prehliadke vybrali členovia poroty 55 návrhov, do druhého priebežného hodnotenia postúpilo 16 návrhov. Ani jeden z nich však podľa názoru poroty nesplnil kritéria, nezodpovedal nárokom na profesionálne spracovanie a preto nepostúpil do druhého kola. Keďže v prvom kole súťaž nepriniesla očakávaný výsledok bude sa opakovať. Autori, ktorí svoje práce zaslali do súťaže vyhlásenej mestom Košice, sa v duchu súťažných pravidiel snažili svojimi výtvarnými dielami vytvoriť symbol ktorý by zdôrazňoval modernú vizuálnu identitu mesta a vystihoval dynamické zmeny v jeho živote. Víťazný návrh (ktorý bude ocenený sumou 50 000 Sk) by mal reprezentovať mesto v oblasti cestovného ruchu, obchodných aktivít, partnerských vzťahov, kultúry a umenia.