Prejsť na obsah

Svetový deň darcov krvi – 14. jún 2006

Národná transfúzna služba SR v spolupráci so Slovenským Červeným krížom a Kanceláriou Svetovej zdravotníckej organizácie v Slovenskej republike organizujú Svetový deň darcov krvi, ktorý bol vyhlásený na deň 14. júna Svetovou zdravotníckou organizáciou. Význam celosvetového dňa darcov krvi je predovšetkým v upozornení na to, že všetci a na všetkých miestach sveta krv potrebujeme. Cieľom organizátorov je upozorniť a upriamiť pozornosť verejnosti darovania krvi a poďakovať sa pravidelným, bezpríspevkovým darcom krvi za ich záslužnú službu spoločnosti.

Tento cieľ podujatia oslovil aj Mesto Košice a preto sa aktívne zapojí do propagovania a osvety. V spomínaný deň (t. j. 14. jún – streda) sa oficiálne za mesto Košice odberu krvi zúčastnia primátor mesta Košice – Ing. František Knapík, námestník primátora – Mikuláš Čečko a riaditeľ MMK – RNDr. Milan Sabol.

V tejto súvislosti si dovoľujeme  osloviť všetkých občanov nášho mesta, ktorým to zdravotný stav dovoľuje, aby sa takého humánneho činu zúčastnili a darovali krv. Môžu tak urobiť na tejto adrese:

Pracovisko Národnej transfúznej služby SR v Košiciach
Tr. SNP 1, Košice (Fakultná nemocnica L. Paustera)
v pracovných dňoch: Po – Pia: od 6,30 do 12.00 hod.
                                   Ut: od 6,30 do 17.00 hod.

Pracovisko NTS SR v Košiciach na 14. júna plánuje uskutočniť aj výjazdový deň, čo znamená, že okrem vyššie spomínaného miesta, kde celoročne odoberajú krv darcom, budú môcť príležitostne odobrať krv aj v Cukrárni AIDA na Hlavnej ulici č. 81 v čase od 9.00 do 12.00 hod.


Výzvu vypracovalo:  Odd. kultúry MMK