Prejsť na obsah

Tábor spisovateľov v maďarskom mestečku Tokaj

Na tomto významnom fóre, ktoré má medzinárodný charakter sa zúčastňujú významné osobnosti kultúrneho a spoločenského života. Výnimkou nebol ani tento jubilejný ročník, keď podujatie v Tokaji podporila svojou účasťou predsedníčka maďarského parlamentu Szilli Katalin, primátori miest Eger, Miskolc, Debrecen, Nyíregyháza, Oradea, Satu Mare, Berehovo ako aj predseda župy Borsod- Abaúj – Zemplén. Za mesto Košice sa podujatia zúčastnil námestník primátora Ing.Jozef Filipko. Po privítaní v Rákocziho pivnici na Košutovom námestí primátorom Tokaja Májerom Jánosom a predsedom kuratória Tábora spisovateľov Simonom Serfözöm sa účastníci presunuli do auly Ferencovho gymnázia, aby tam diskutovali na témy cezhraničnej spolupráce, kultúry, samosprávy a regionalizmu. Ing.Filipko vo svojom príhovore prezentoval mesto Košice ako mesto interkultúrnej komunikácie, posilňujúce identitu svojích občanov a ako mesto, ktoré motivuje ľudí k aktivitám na kultúrnom poli, napríklad v rámci projektu európskeho hlavného mesta kultúry ako jedno zo slovenských kandidátskych miest. Pripomenul oslavy 107. – eho výročia narodenia Sándora Máraiho v Košiciach a jeho odkaz k milovanému mestu .
Na záver tlmočil pozdravy a poďakovanie primátora mesta Košice za pozvanie na konferenciu v Tokaji a vyjadril presvedčenie, že mesto Tokaj a jeho jedinečná kultúrna iniciatíva, akou stretnutie spisovateľov je, si nájdu pevné a trvalé miesto na mape kultúrneho a duchovného života Európy.


Spracoval : Peter Neuwirth