Prejsť na obsah

TEHO vráti Košičanom za preplatky na teple vyše 1,1 milióna eur

Tisíce košických domácností, škôl a ďalších menších odberateľov tepla v metropole východu sa od začiatku budúceho mesiaca môžu tešiť na darček od najväčšieho distribútora tepla v meste. Mestský podnik Tepelné hospodárstvo (TEHO) s.r.o. im vráti časť finančných prostriedkov, ktoré v roku 2020 zaplatili vo svojich faktúrach za teplo a ohrev teplej vody. TEHO pošle peniaze na účty správcovských spoločností, ktoré ich následne podľa skutočne vyfaktúrovaných nákladov rozúčtujú medzi jednotlivé domácnosti.

„Celkovo našim odberateľom vrátime za teplo vyše 1,1 milióna eur s DPH. Uvedená čiastka je vrátane preplatku vo výške zhruba 790 000 eur, ktorý sme dostali od košickej teplárne ako výrobcu tepla v našom meste. Úhrady preplatkov budeme realizovať na účet našich zmluvných odberateľov začiatkom apríla,“ uviedol námestník riaditeľa pre ekonomiku TEHO Štefan Ferencz.

Štefan Ferencz: Ušetrili sme na vstupoch

Podľa vyhlášky Úradu pre reguláciu sieťových odvetví ÚRSO) môžu regulované subjekty, medzi ktoré patrí aj TEHO, do svojich cien zahrnúť len oprávnené zdokladované náklady, ktoré vynaložili na distribúciu tepla. Cena tepla pozostáva z fixnej a variabilnej zložky, ku ktorej sa pripočítava DPH. Fixná časť sa fakturuje podľa objednaného množstva tepla. Variabilná zložka sa zas v priebehu roka fakturuje podľa množstva skutočne odobraného množstva tepla. 

„Náš vlastný preplatok v sume 310 000 eur vznikol zo zúčtovania skutočnej ceny variabilnej zložky na skutočne dodané množstvo tepla. Ak by som to zjednodušil, ušetrili sme hlavne na priamych vstupných nákladoch ako sú napr. zemný plyn, elektrická energia, technologická voda, atď. Z tohto dôvodu už v nasledujúcich dňoch začneme našim zmluvným odberateľom postupne vracať preplatky za spotrebované teplo v minulom roku,“ doplnil Štefan Ferencz.