Prejsť na obsah

TEKO otvára poradenské centrum pre verejnosť

Spoločnosť Tepláreň Košice, a. s. začína od 4.2.2008 poskytovať bezplatné poradenské služby v novozriadenom stredisku na Južnej triede 7 v Košiciach počas všetkých pracovných dní, v čase od 9.00 do 17.00 hod.
Energetické poradenské centrum (EPC) je umiestnené v bezprostrednej blízkosti centra mesta Košice v lokalite s vysokým pohybom ľudí a s dobrým dopravným spojením zo všetkých mestských častí. Priestory, pri ktorých celkový design vychádzal z farebnosti nového logotypu spoločnosti sú dostatočne priestranné a umožňujú bezprostredný vstup z ulice.

Úlohou personálnych zložiek strediska je vysvetľovať, informovať o možnostiach a výhodách pripojenia na sústavu centralizovaného zásobovania teplom, odpovedať na otázky a pomáhať riešiť prípadné problémy súvisiace s dodávkou tepla. Služby strediska sú určené všetkým obyvateľom, projektantom, developerom, investorom, podnikateľom, študentom vysokých škôl, zástupcom verejnej správy, školských a zdravotníckych zariadení a všetkým tým, ktorí o poradenské služby z oblasti výroby a predaja tepla prejavia záujem.