Tretina košických základných škôl má žiaka s ochorením na Covid-19

Takmer sto účastníkov z radov riaditeľov základných a materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta, vedúcich predstaviteľov školských inštitúcií patriacich pod ministerstva školstva a predstaviteľov odborov sa dnes na košickom magistráte zúčastnilo na stretnutí k začiatku nového školského roka.

Mesto Košice najväčším školským úradom na Slovensku, keď V zriaďovateľskej pôsobnosti mesta je spolu 34 základných škôl (ZŠ) a 56 materských škôl (MŠ). Primátor Jaroslav Polaček (nezávislý) poďakoval všetkým zamestnancov škôl za veľmi dobre zvládnutie predchádzajúceho školského roka, ktorý bol poznačený pandémiou nového koronavírusu.

„Nielen ako primátor, ale aj ako rodič som pochopil, aké je to náročné. Obdivujem každého, kto zvládol všetky tie náročné podmienky.“

Do konca roka investuje mesto do škôl ďalších 1,6 milióna eur

Pokračoval, že mesto počas prázdnin investovalo vyše 2 milióny eur na rekonštrukčné práce vo svojich školách. Ďalších 1,6 milióna eur je pripravených na zlepšenie podmienok pre žiakov a učiteľov do stavebných prác, ktoré sa zrealizujú ešte do konca tohto roka. Mesto má v pláne aj niektoré ekologické investície v školách, ktoré budú spočívať v realizácii dažďových záhrad alebo zelených striech. Poďakoval aj riaditeľom jednotlivých škôl, ktorí zaslali svoje návrhy ako zlepšiť stav a vybavenie školských areálov v najbližšej budúcnosti.

„Kde inde by sme mali najviac investovať financie, ak nie do vzdelania a zlepšenia podmienok pre rozvoj našich detí,“ skonštatoval a spolu s viceprimátorkou Luciou Gurbáľovou (KDH) si zaželali, aby si školáci opäť mohli vo svojich výchovno-vzdelávacích inštitúciách užiť pravý školský život, na ktorý sme boli ešte pred poldruha rokom zvyknutí.

Vedúca oddelenia metodických a odborných činností odboru školstva na Okresnom úrade v Košiciach Viktória Rozsypalová pochválila samosprávy v celom Košickom kraji za to, že úspešne zvládli novú zákonnú povinnosť zabezpečiť od 1. septembra 2021, aby každé dieťa vo veku 5 rokov mohlo navštevovať materskú školu.

Doplnila, že ministerstvo školstva plánuje v najbližších týždňoch zorganizovať pre školákov všetky plánované vedomostné olympiády a športové súťaže s tým, že o ich prezenčnej alebo on-line forme sa rozhodne podľa aktuálnej epidemiologickej situácie.

Školskí inšpektori už budú kontrolovať aj on-line hodiny

Riaditeľka školského inšpekčného centra v Košiciach Monika Murínová upozornila riaditeľov ZŠ, že už onedlho začnú okrem klasických „hospitácií“ náhodne kontrolovať aj on-line hodiny v triedach, ktoré sú v karanténe.

Šéfka odboru hygieny detí a mládeže Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Košiciach Katarína Strmenská na dnešnom stretnutí nemala pre vedenia mesta a riaditeľov škôl v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti pozitívne správy.

„Vyzerá to tak, že ideme do ďalšej fázy pandémie. Musíme sa pripraviť na to najhoršie,“ prízvukovala.

V Košiciach a okolí je už v karanténe takmer 800 žiakov

Podľa aktuálnych informácií a hlásení od rodičov a riaditeľov škôl je celkovo v Košiciach a okolí kvôli pozitívnemu testu žiaka na nový koronavírus v dvojtýždňovej karanténe už 31 tried s takmer 800 žiakmi.  

Z tohto počtu mesto Košice eviduje na 11 svojich základných školách 17 tried, ktorých žiaci museli prejsť na on-line vyučovanie. Ich počet sa tak podľa  vedúcej oddelenia školstva magistrátu mesta Košice Beáty Lopušniakovej z pondelkových 9 zvýšil na takmer dvojnásobok. Pandémia tak po piatich vyučovacích dňoch zasiahla do života takmer tretiny škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Košice. 

Najviac a to po tri triedy sú v karanténe na ZŠ Jozefa Urbana na Jenisejskej a na ZŠ Fábryho. Na ZŠ Krosnianska 2 a ZŠ Maurerova sú po dve triedy, ktorých výučba prebieha dištančne. Na ďalších siedmych školách je v karanténe jedna trieda.

Košické RÚVZ zároveň eviduje 10 tried na stredných odborných školách a gymnáziách v metropole východu, ktorých žiaci museli ísť do karantény. V okrese Košice – okolie majú pozitívne testovaného žiaka spolu štyri školy.