Prejsť na obsah

ÚPN-Z Košice - Barca

VZN č. 47/2001


Komplexný urbanistický návrh ÚPN-Z Barca, stav ZaD september 2010. Následné ZaD: december 2012-uzn.č.463          
Regulatívy ÚPN-Z Barca, september 2010. Následné ZaD: december 2012 -uzn.č.463                                               

Komplexný urbanistický návrh a Regulatívy ÚPN-Z Barca - uvedené v prílohe

 

Prílohy

1. ZIP 1,98 MB Komplexný urbanistický návrh stav zmien a doplnkov (ZaD) september 2010
2. ZIP 2,33 MB Regulatívy priestorového usporiadania územia 2005 stav ZaD september 2005
3. ZIP 2,21 MB Regulatívy priestorového usporiadania územia 2010 stav ZaD september 2010