Prejsť na obsah

Články - Územné plány zón

Zoznam aktuálnych článkov

Články v archíve

Širšie vzťahy ,komplexný urbanistický návrh, návrh technickej infraštruktúry- voda ,kanál a elektrika, plyn , regulačný výkres, CO doložka ,schéma záväzných častí a záväzná časť – stav zmien a doplnkov júl 2018 schválené júl 2021

ÚPN-Z Barca

29.11.2018
Komplexný urbanistický návrh , návrh technickej infraštruktúry a záväzná časť- stav zmien a doplnkov september 2018
Širšie vzťahy, Komplexný urbanistický návrh a návrh dopravy, regulačný návrh, návrh technickej infraštruktúry , schéma záväzných častí a verejnoprospešné stavby, CO doložka, záväzná časť, zastaviteľnosť územia s doporučenými sanačnými prvkami , a príloha IG prieskum územia
Širšie vzťahy, komplexný urbanistický návrh, verejná dopravná vybavenosť ,verejná technická vybavenosť, priestorová a funkčná regulácia územia, vymedzenie regulovaných priestorov, CO doložka a záväzná časť
Širšie vzťahy, komplexný urbanistický návrh a riešenie dopravy, návrh technickej infraštruktúry, regulačný výkres ,CO doložka, schéma záväzných častí riešenia a verejnoprospešných stavieb a záväzná časť- regulatívy priestorového usporiadania územia
Komplexný urbanistický návrh a návrh dopravy, spojený výkres návrhu technickej infraštruktúry a regulatívy priestorového usporiadania územia, stav zmien a doplnkov marec 2018
Širšie vzťahy, komplexný urbanistický návrh, verejná dopravná vybavenosť ,verejná technická vybavenosť, priestorová a funkčná regulácia územia, vymedzenie regulačných priestorov, CO doložka, schéma záväzných častí a verejnoprospešných stavieb a záväzná časť
Širšie vzťahy, Komplexný urbanistický návrh a návrh dopravy, návrh Technickej infraštruktúry - vodné hospodárstvo a energetika, CO doložka a Schéma záväzných častí a verejnoprospešné stavby stav zmien a doplnkov október 2017
Širšie vzťahy, komplexný urbanistický návrh a riešenie dopravy, návrh technickej infraštruktúry, regulačný výkres ,CO doložka, schéma záväzných častí riešenia a verejnoprospešných stavieb a záväzná časť- regulatívy priestorového usporiadania územia
Širšie vzťahy, komplexný urbanistický návrh a doprava, návrh technickej infraštruktúry, regulačný výkres , doložka CO, schéma záväzných častí riešenia a verejnoprospešných stavieb ,priečne rezy a záväzná časť- regulatívy priestorového usporiadania územia
Komplexný urbanistický návrh a návrh dopravy, návrhu technickej infraštruktúry a záväzné regulatívy - stav zmien a doplnkov 2016
Širšie vzťahy, komplexný urbanistický návrh a riešenie dopravy, návrh technickej infraštruktúry, regulačný výkres ,CO doložka, schéma záväzných častí riešenia a verejnoprospešných stavieb a záväzná časť- regulatívy priestorového usporiadania územia
Širšie vzťahy, komplexný urbanistický návrh, návrh technickej infraštruktúry a regulatívy, stav zmien a doplnkov ÚPN-Z Košice-Myslava október 2014
Komplexný urbanistický návrh a návrh dopravy, návrh technickej infraštruktúry , regulatívy územného rozvoja – stav zmien a doplnkov júl 2015
Komplexný urbanistický návrh - návrh regulačného plánu, Návrh dopravy, Návrh technickej infraštruktúry - kolektorové trasy, horúcovod, elektrická energia, slaboprúdové zariadenia, plynovod, vodovod a kanalizácia, Návrh civilnej ochrany a Regulatívy územného rozvoja územia – stav zmien a doplnkov december 2009
Komplexný urbanistický návrh, technická infraštruktúra, regulatívy územného rozvoja – stav zmien a doplnkov marec 2014
Komplexný návrh, návrh dopravy, technická infraštruktúra, verejnoprospešné stavby, regulatívy územného rozvoja a schvaľovacia doložka – stav zmien a doplnkov júl 2013

Predošlá strana