Prejsť na obsah

ÚPN Z Košice – obytná zóna Ludvíkov dvor I

Širšie vzťahy, komplexný urbanistický návrh, verejná dopravná vybavenosť ,verejná technická vybavenosť, priestorová a funkčná regulácia územia, vymedzenie regulovaných priestorov, CO doložka, a záväzná časť –uvedené v prílohe

Prílohy

1. PDF 2,85 MB ÚPN Z Košice – obytná zóna Ludvíkov dvor I Širšie vzťahy
2. PDF 2,16 MB ÚPN Z Košice – obytná zóna Ludvíkov dvor I Komplexný urbanistický návrh
3. PDF 1,51 MB ÚPN Z Košice – obytná zóna Ludvíkov dvor I Verejná dopravná vybavenosť
4. PDF 1 MB ÚPN Z Košice – obytná zóna Ludvíkov dvor I Verejná technická vybavenosť –vodné hospodárstvo
5. PDF 1,16 MB ÚPN Z Košice – obytná zóna Ludvíkov dvor I Verejná technická vybavenosť – energetika
6. PDF 2,17 MB ÚPN Z Košice – obytná zóna Ludvíkov dvor Priestorová a funkčná regulácia územia
7. PDF 1,28 MB ÚPN Z Košice – obytná zóna Ludvíkov dvor I Vymedzenie regulovaných priestorov
8. PDF 1,39 MB ÚPN Z Košice – obytná zóna Ludvíkov dvor I Doložka CO
9. PDF 237,08 KB ÚPN Z Košice – obytná zóna Ludvíkov dvor I Záväzná časť