Prejsť na obsah

ÚPN-Z Košice – Ludvíkov dvor 18 RD

Širšie vzťahy, komplexný urbanistický návrh a riešenie dopravy, návrh technickej infraštruktúry, regulačný výkres ,CO doložka, schéma záväzných častí riešenia a verejnoprospešných stavieb a záväzná časť- regulatívy priestorového usporiadania územia - uvedené v prílohe

Prílohy

1. PDF 1,67 MB ÚPN Z Košice - Ludvíkov dvor 18 RD Širšie vzťahy
2. PDF 543,34 KB ÚPN Z Košice - Ludvíkov dvor 18 RD Komplexný urbanistický návrh a riešenie dopravy
3. PDF 614,43 KB ÚPN Z Košice - Ludvíkov dvor 18 RD Technická infraštruktúra - voda ,kanál
4. PDF 577,67 KB ÚPN Z Košice - Ludvíkov dvor 18 RD Technická infraštruktúra - zásobovania elektrikou a plynom
5. PDF 544,7 KB ÚPN Z Košice - Ludvíkov dvor 18 RD Regulačný výkres
6. PDF 494,96 KB ÚPN Z Košice - Ludvíkov dvor 18 RD CO doložka
7. PDF 643,28 KB ÚPN Z Košice - Ludvíkov dvor 18 RD Schéma záväzných častí riešenia a verejnoprospešných stavieb
8. PDF 638,34 KB ÚPN Z Košice - Ludvíkov dvor 18 RD Záväzná časť – regulatívy priestorového usporiadania územia