Prejsť na obsah

ÚPN-Z Košice ,obytná zóna Na hore- Stará Sečovská

 

 

 

Širšie vzťahy, Komplexný urbanistický návrh a návrh dopravy, regulačný návrh, návrh technickej infraštruktúry , schéma záväzných častí a verejnoprospešné stavby, CO doložka, záväzná časť, zastaviteľnosť územia s doporučenými sanačnými prvkami , a príloha IG prieskum územia - uvedené v prílohe

 

Prílohy

1. PDF 568,95 KB ÚPN-Z Košice ,obytná zóna Na hore -Stará Sečovská cesta Širšie vzťahy
2. PDF 778,58 KB ÚPN-Z Košice ,obytná zóna Na hore -Stará Sečovská cesta Komplexný urbanistický návrh a návrh dopravy
3. PDF 483,8 KB ÚPN-Z Košice ,obytná zóna Na hore -Stará Sečovská cesta Regulačný návrh
4. PDF 778,77 KB ÚPN-Z Košice ,obytná zóna Na hore -Stará Sečovská cesta Návrh technickej infraštruktúry - vodné hospodárstvo
5. PDF 612,21 KB ÚPN-Z Košice ,obytná zóna Na hore -Stará Sečovská cesta Návrh technickej infraštruktúry - energetika a telekomunikácie
6. PDF 698,66 KB ÚPN-Z Košice ,obytná zóna Na hore -Stará Sečovská cesta Schéma záväzných častí a verejnoprospešné stavby
7. PDF 619,26 KB ÚPN-Z Košice ,obytná zóna Na hore -Stará Sečovská cesta CO doložka
8. PDF 737,02 KB ÚPN-Z Košice ,obytná zóna Na hore -Stará Sečovská cesta Zastaviteľnosť územia s doporučenými sanačnými prvkami
9. PDF 1,56 MB ÚPN-Z Košice ,obytná zóna Na hore -Stará Sečovská cesta Záväzná časť
10. PDF 878,6 KB ÚPN-Z Košice ,obytná zóna Na hore -Stará Sečovská cesta IG prieskum územia