UPOZORNENIE pre majiteľov budov, parkovacích plôch a iné právnické osoby pôsobiace v regulovanej zóne pri Steel aréne na osobitný režim vstupu počas MS v hokeji

 

Košice sa v dňoch 10. – 23. mája 2019 stanú dejiskom Majstrovstiev sveta v ľadovom hokeji. Domovským stánkom zápasov bude Steel aréna, v okolí ktorej budú od 9. mája 2019 platiť dopravné obmedzenia. V zmysle dopravno-bezpečnostného projektu schváleného všetkými dopravno-bezpečnostnými orgánmi sa regulácia dopravy dotkne ulíc Nerudova, Jánošikova a Žižkova. Všetky obmedzenia budú riadne vyznačené dopravným značením a riadené štátnou a mestskou políciou. 

Od 9. mája 2019 sa začnú dopravné obmedzenia na Nerudovej ulici. Vstup na ňu budú mať povolený iba rezidenti riadne zaregistrovaní v Mestskom parkovacom systéme a tí, ktorí vlastnia dlhodobú parkovaciu kartu EEI. Od 10. mája 2019 začne platiť obmedzený režim vstupu a parkovania v regulovanej zóne. Ak sa v ten deň odohrajú a to 4 hodiny pred úvodným zápasom (ak sa v ten deň odohrajú tri zápasy) alebo 2 hodiny pred prvým z dvoch zápasov v daný deň na uliciach Žižkova a Jánošikova. 

Povolenie na vstup vydá mesto

Fyzické osoby, ktoré v regulovanej zóne bývajú a nie sú rezidentmi alebo nemajú iné výnimky od IIHF, majitelia obchodných a výrobných prevádzok, úradov a inštitúcií, nájomcovia a vlastníci nehnuteľností môžu požiadať o povolenie na vstup do regulovanej zóny Magistrát mesta Košice. Žiadosť, ktorá by mala obsahovať dokumety preukazujúce vzťah žiadateľa k nehnuteľnosti v regulovanej zóne a EVČ vozidla,  je potrebné poslať mailom na doprava@kosice.sk najneskôr do 9. 5. 2019.

Žiadosť o povolenie na vstup do regulovanej zóny by mali poslať aj podnikatelia, ktorí majú svoju prevádzku v Business Centre (BC) na Nerudovej, resp. Žižkovej ulici a využívajú súkromné parkovisko pred BC a chcú, aby sa do zóny dostali ich zamestnanci alebo klienti. 

Približne štyri hodiny pred prvým zápasom v daný deň sa Žižkova ulica uzavrie zo strany Štúrovej a Kukučínovej. Od tohto času až do ukončenia denného programu v Steel Aréne nebude umožnený vjazd vozidiel okrem tých, ktoré takýmto oprávnením disponujú.  

Do škôlky pešo

V blízkosti Steel arény na Žižkovej ulici sa nachádza aj materská škola (MŠ). V čase dopravných obmedzení nebude možné, aby rodičia chodili pre svoje deti autami. Vstup do MŠ na Žižkovej ulici bude umožnený len pešo. . 

ŤZP odporúčame MHD

Ťažko zdravotne postihnutí budú môcť využívať existujúce parkovacie miesta pre ŤZP pred Steel arénou. Nové sa vytvárať nebudú. Hokejovým fanúšikom s ťažkým zdravotným postihnutím odporúčame využiť dopravu bezbarierovými vozidlami mestskej hromadnej dopravy (MHD), ktoré budú zastavovať v bezprostrednej blízkosti Steel Arény. 

Mikrobusy sa pred SA nedostanú

Do blízkosti Steel arény sa v čase dopravných obmedzení počas MS dostanú len vozidlá MHD. Mikrobusy pred Steel Arénou nebudú môcť zastavovať. Bude ich možné odstaviť na záchytnom parkovisku pre autobusy na Popradskej ulici pri OC Kaufland. Odtiaľ je to na zastávku električky č. 5 pešo necelých 5 minút. Električka zastaví priamo pred Steel arénou. Vozidlá s počtom prepravovaných osôb najviac 8+1 môžu zastaviť aj na bežnom parkovisku, ostatné tak môžu urobiť na záchytnom parkovisku pre autobusy.