Prejsť na obsah

Usmernenie RO pre IROP č.14 k zrýchleniu implementácie hlavných aktivít projektov v rámci IROP, verzia 1.1

Dovoľujeme si Vás informovať, že dnes 26.01.2023 nadobúda účinnosť „Usmernenie RO pre IROP č.14 k zrýchleniu implementácie hlavných aktivít projektov v rámci IROP, verzia 1.1“, zverejnené na webovej stránke MIRRI SR v časti IROP programové obdobie 2014-2020, Programové dokumenty, Metodické usmernenia RO pre IROP.

 

LINK:  https://www.mirri.gov.sk/mpsr/irop-programove-obdobie-2014-2020/programove-dokumenty-irop/metodicke-usmernenia-ro-pre-irop/usmernenie-ro-pre-irop-c-14-2/