Prejsť na obsah

Ústav srdcových a cievnych chorôb v nových priestoroch

V piatok popoludní 26. júna 2009 oficiálne otvorili nové priestory Východoslovenského ústavu srdcových a cievnych chorôb a.s. v objekte na Ondavskej ulici č.8. Na slávnostnom otvorení sa okrem ministra zdravotníctva Richarda Rašiho a generálneho riaditeľa VÚSCH a.s. Františka Sabola zúčastnilo množstvo oficiálnych hostí vrátane exprezidenta Rudolfa Schustera a primátora mesta Košice Františka Knapíka.

Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. pôsobil v predchádzajúcom období v prenajatých priestoroch FN L. Pasteura Košice, ktoré boli roztrúsené na piatich rôznych poschodiach sedemnásťposchodovej budovy. Jeho presťahovanie do moderných a ucelených priestorov predstavuje výrazný posun v poskytovaní zdravotnej starostlivosti. Umožnilo aj zvýšenie počtu lôžok zo 129 na 170 (z čoho je 59 monitorovaných) a operačných sál z troch na päť. Vlastná budova bola takpovediac ušitá na mieru a dokonale vyhovuje potrebám ústavu. Pribudli aj priestory, ktoré ústav dosiaľ nemal, ako moderná kongresová sála, samostatný ambulantný trakt s väčším počtom vysoko špecializovaných ambulancií, velín, centrálna sterilizácia, jedáleň pre zamestnancov, lekáreň, bufet, kaviareň, garážový dom a pod. Pôvodný rozpočet stavby predstavoval jednu miliardu slovenských korún (33,5 miliónov eur) a celkový rozpočet s prístrojovou technikou dosiahol 930.365.223 Sk (cca 31 miliónov eur).

Východoslovenský ústav srdcových chorôb bol zriadený Ministerstvom zdravotníctva SR s účinnosťou od 1. januára 2003 a vznikol delimitáciou kardiocentra vtedajšej FNsP na Triede SNP 1 v Košiciach, ktoré pozostávalo z kardiologického a kardiochirurgického oddelenia. Prvého januára 2005 sa delimináciou oddelenia cievnej chirurgie z FNsP zmenil na Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb a ďalším míľnikom v jeho histórii bol januára 2006 vznik akciovej spoločnosti VÚSCH Košice, a.s, ktorá zmenila názov na Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. V súčasnosti je ústav štátnou akciovou spoločnosťou, ktorej jediným akcionárom je Ministerstvo zdravotníctva SR.

Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. poskytuje kompletnú ambulantnú a lôžkovú zdravotnú starostlivosť, vrátane dispenzárnej, konziliárnej, diagnostickej a liečebno-preventívnej starostlivosti pre pacientov s postihnutím kardiovaskulárneho systému v dospelom veku. Ústav má jedinečné postavenie v poskytovaní špecializovanej zdravotnej starostlivosti v rámci dvoch krajov, Košického a Prešovského, teda pre cca 1,5 mil. obyvateľov. Každoročne dochádza k výraznému nárastu počtu jeho pacientov - vlani využilo jeho služby 63 652 pacientov. Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. má pritom prvenstvo v zavedení niekoľkých desiatok vyšetrovacích a liečebných metód v rámci celej SR.

Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. tvoria v súčasnosti 3 kliniky - klinika kardiológie (s kardiologickým, arytmologickým a angiologickým oddelením), klinika srdcovej chirurgie a klinika cievnej chirurgie, oddelenie anestéziológie a intenzívnej, ktoré by sa do konca tohto roka malo stať taktiež klinikou a 10 vysokošpecializovaných ambulancií. Je držiteľom certifikátov integrovaného manažérstva kvality a environmentálneho manažérstva podľa noriem ISO 9001:2000 a ISO 14001:2004 a zamestnáva 397 zamestnancov, z toho 69 lekárov a 207 sestier. Predsedom predstavenstva VÚSCH, a.s. a generálnym riaditeľom ústavu je MUDr. František Sabol, PhD.


zdroj: tlačová správa VÚSCH