Prejsť na obsah

V centre mesta sa bude môcť jazdiť maximálne tridsiatkou

Na 27 košických uliciach v Starom meste bude do konca tohto týždňa zriadená zóna s maximálnou povolenou rýchlosťou 30 km/hodinu. Pracovníci Bytového podniku mesta Košice (BPMK) začali dnes s osádzaním príslušných dopravných značiek ako aj s doplnením značenia pešej zóny.  

Takýto zámer súvisiaci s upokojením dopravy odobril súhlasným stanoviskom aj Krajský dopravný inšpektorát v Košiciach a mesto Košice ako cestný správny orgán. Vďaka týmto zmenám sa očakáva podstatné zvýšenie bezpečnosti účastníkov cestnej premávky, zlepšenie podmienok pre cyklistov a čiastočná redukcia tranzitnej dopravy. Dôjde tým aj k skvalitneniu života obyvateľov a návštevníkov centra mesta. 

Rýchlosť sa zníži aj na tej časti Štefánikovej, kde nejazdí MHD 

Zóna najvyššej dovolenej rýchlosti 30 km/hod. sa bude týkať nasledovných ulíc v centre mesta: Kováčska, Mäsiarska, Vodná, Orlia, Štefánikova (horná časť nad korytom bývalého Mlynského náhonu, nevzťahuje sa na tú časť ulice, po ktorej jazdí MHD), Zbrojničná, Baštová, Alžbetina, Poštová, Vrátna, Tajovského, Timonova, Grešákova, Murgašova, Bočná, Pribinova, Rooseveltova, Čajkovského, Drevný trh, Krmanova, Puškinova, Stará Baštová, Podtatranského, Kasárenské námestie, Hradbová, Dominikánske námestie, Mojmírova. 

Obmedzenie rýchlosti z 50 km/hod. na 30 km/hod. v Centrálnej mestskej zóne a doplnenie značenia pešej zóny patria k aktivitám Mesta Košice v rámci Európskeho týždňa mobility 2023. Celoeurópska kampaň sa začala uplynulú sobotu a v tomto roku sa prioritne zameriava na znižovanie energetických nákladov a spotreby v oblasti dopravy s cieľom dosiahnuť udržateľnú a efektívnu mobilitu. 

Stratégia rozvoja dopravy definuje oblasti s upokojenými komunikáciami

Stratégia rozvoja dopravy a dopravných stavieb mesta Košice (SRD) spolu s Plánom udržateľnej mobility mesta Košice (PUM), ktorý je jeho súčasťou, definujú potreby mesta Košice v oblasti dopravnej infraštruktúry. Takisto vymedzujú strednodobé a dlhodobé ciele v oblasti rozvoja dopravnej infraštruktúry. Súčasťou sú aj definované oblasti s upokojenými komunikáciami.  

„V rámci SDR, ktorá bola jednomyseľne schválená Mestským zastupiteľstvom minulý rok, sme navrhli pravidlá a lokality pre zavádzanie opatrení ako tzv. zón 30, obytných, resp.  peších zón, formou zdieľaného priestoru alebo zjednosmernenia ulíc. Stratégia počíta aj s tzv. oblasťami s upokojenými komunikáciami nachádzajúcimi sa v obytných zónach, kde sa takisto plánuje zníženie maximálnej povolenej rýchlosti na 30 km/hod. Na tento účel boli vytipované obslužné cesty najmä vo vnútri sídlisk. Konkrétny plán zavádzania do praxe bude závisieť od podnetov obyvateľov alebo starostov mestských častí,“ informoval riaditeľ magistrátu mesta Košice Marcel Čop.

Pešia zóna sa vyznačí aj na ďalších uliciach

V zmysle upokojovania dopravy v Centrálnej mestskej zóne dôjde aj k doplneniu značenia pešej zóny v jej terajšej podobe. V rámci nej bude povolený vjazd len zásobovacím vozidlám, ktorým to umožní dopravná značka výlučne v noci a ráno medzi 22.00 – 9.00 hod. Pešia zóna bude okrem Hlavnej ulice vyznačená aj na týchto uliciach, resp. ich častiach: Františkánska, Poštová, Biela, Uršulínska, Univerzitná, Alžbetina, Hrnčiarska, Mlynská, Zvonárska, Vrátna, Štúrova a na námestí Osloboditeľov.

Cyklistom bude umožnená jazda v pešej zóne maximálnou rýchlosťou 10 km/hod a budú povinní dbať na zvýšenú ohľaduplnosť voči chodcom. V prípade potreby budú musieť zosadnúť z bicykla, aby neohrozili chodcov a neobmedzili ich v pohybe. Chodci môžu cesty v pešej zóne využívať v celej ich šírke.