Prejsť na obsah

V Historickej radnici dnes udelili Ceny mesta a primátora

Celkovo 29 jednotlivcov a kolektívov z oblasti vedy, výskumu, zdravotníctva, médií, umenia, kultúry alebo médií si dnes v priestoroch Historickej radnice prevzalo z rúk primátora mesta Košice Jaroslava Polačeka (nezávislý) Ceny mesta Košice a Ceny primátora mesta.

Primátor pri tejto príležitosti vyzdvihol historický význam dnešného dňa, keď si pripomíname 650. výročie prvej erbovej listiny udelenej mestu Košice kráľom Ľudovítom Veľkým. Prítomným zdôraznil, že túto jedinečnú udalosť si mesto tesne pred začiatkom tohto ceremoniálu pripomenulo aj odhalením pamätnej tabule na budove Historickej radnice.

"Jedinečnosť Košíc je v tom, že na tento erb dostali Košičania kráľovskú listinu, ktorá je najstaršou mestskou erbovou listinou nielen v celej Európe, ale na celom svete. Túto významnú udalosť sme si mali možnosť pripomenúť v rámci medzinárodnej vedeckej konferencie s názvom „Európsky unikát“. Zároveň sme pri tejto príležitosti odprezentovali  naše mesto na významnom stretnutí partnerských miest, ktorých predstavitelia prijali naše pozvanie v pre nás tak výnimočnom roku," uviedol Jaroslav Polaček, ktorý bol po prvýkrát pri tejto slávnostnej príležitosti prítomný ako primátor mesta Košice.

Verejné ocenenia sa udeľujú každoročne v rámci osláv Dňa mesta Košice. O tohtoročných laureátoch Cien mesta Košice rozhodovala na základe doručených návrhov komisia. Spolu bolo posudzovaných 25 návrhov na ocenenie jednotlivcov a osem návrhov na ocenenie kolektívov. Komisia k posudzovaniu návrhov na ocenenie na svojom zasadnutí napokon z navrhnutých kandidátov na ocenenie vybrala tajným hlasovaním desať jednotlivcov a tri kolektívy.

KTO ZÍSKAL CENU MESTA KOŠICE?
 
Jednotlivci:
 
1. MUDr. Ľuboslav Beňa, PhD. - pri príležitosti 30. výročia od prvej transplantácie obličky v Košiciach za profesionálny prístup a významné výsledky v oblasti darcovského a transplantačného programu
 
2. JUDr. Jozef Čorba, PhD., in memoriam - za mimoriadne zásluhy v oblasti športového práva a dobrovoľnícku činnosť v oblasti správy a riadenia športu
 
3. Milan Furín, in memoriam - za dlhoročnú športovú reprezentáciu Košíc na bežeckých tratiach doma aj v zahraničí a za podporu maratónskeho športu v Košiciach
 
4. prof. MUDr. Zuzana Gdovinová, CSc., FESO, FEAN - pri príležitosti životného jubilea za významný prínos v medicíne v odbore neurológia
 
5. Ing. Angelika Hanesz - pri príležitosti životného jubilea za dlhoročnú dobrovoľnú prácu v oblasti mimoškolského vzdelávania žiakov a študentov v robotike
 
6. Mgr. Peter Himič, PhD. - pri príležitosti životného jubilea a pri príležitosti 20. výročia vo funkcii riaditeľa Štátneho divadla Košice za dlhoročné zveľaďovanie kultúrneho života a rozvoj divadelného umenia v meste Košice
 
7. MUDr. Irina Oravkinová - za mimoriadnu aktivitu a prínos pre Oddelenie detskej onkológie a hematológie v Košiciach
 
8. prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc. - pri príležitosti životného jubilea za významný prínos pri budovaní excelentnej infraštruktúry košických vedeckých pracovísk
 
9. doc. MUDr. Martin Studenčan, PhD., FESC - pri príležitosti ocenenia technológie STEMI a za významnú celoživotnú prácu v oblasti kardiológie
 
10. Ing. Jozef Šablatúra - za významný odborný a ľudský prínos v oblasti rozvoja odborného vzdelávania na území mesta Košice
 
Kolektívy: 

1. Dejepisný spolok v Košiciach - pri príležitosti 25. výročia založenia za mimoriadne zásluhy vo výskumnej, kultúrnej a verejnoprospešnej činnosti a pri zvyšovaní historického a regionálneho povedomia obyvateľov Košíc a okolia
 
2. Mestská organizácia Csemadok v Košiciach - pri príležitosti 70. výročia vzniku organizácie za dlhoročný aktívny rozvoj národnostnej kultúry
 
3. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach - pri príležitosti 70. výročia vzniku za  medzinárodne uznávanú kvalitu veterinárskeho vzdelávania a výskumu a za prínos k rozvoju komunitného života mesta Košice
 
KTO ZÍSKAL CENU  PRIMÁTORA MESTA  KOŠICE?
 
Jednotlivci:
 
1. PhDr. Karol Bačo - za úspešnú reprezentáciu mesta Košice a Slovenska  a podporu športu mládeže v Košiciach
 
2. PhDr. Eva Bombová - pri príležitosti 55 rokov pôsobenia v oblasti žurnalistiky za vynikajúce dlhoročné aktivity vo verejnoprospešnej, humanitárnej, dobrovoľníckej a neziskovej oblasti
 
3. Bedřich Brunclík - za úspešnú reprezentáciu mesta Košice a Slovenska a podporu športu mládeže v Košiciach
 
4. Ema Černická - za úspešnú reprezentáciu mesta Košice v krajských a celoštátnych vedomostných súťažiach
 
5. Ján Dvonč - pri príležitosti životného jubilea 60 rokov za dlhoročnú obetavú prácu pre Maratónsky klub Košice a Medzinárodný maratón mieru a za doterajšie aktivity v športovom hnutí v prospech rozvoja mesta Košice
 
6. Dr. h. c. prof. RNDr. Alexander Feher, DrSc. - pri príležitosti okrúhleho životného jubilea za významné vedecké výsledky v oblasti štúdia fyzikálnych vlastností látok v extrémnych podmienkach
 
7. Alica Hoppeová - pri príležitosti životného jubilea za sprostredkovanie nenapodobiteľných umeleckých zážitkov občanom mesta Košice a za dlhoročnú výchovu baletných umelcov
 
8. Jozef Mríz - pri príležitosti životného jubilea 80 rokov za významný celoživotný prínos v oblasti publicistiky a dokumentaristiky v meste Košice a v regióne východného Slovenska
 
9. Viktória Nadzamová - za úspešnú reprezentáciu mesta Košice v šachu mládeže
 
10. Matúš Pukančík - za získanie titulu Kráľ detských čitateľov 2019
 
11. prof. RNDr. Gabriel Semanišin, PhD. - pri príležitosti životného jubilea 50 rokov za mimoriadne zásluhy vo vedeckej a verejnoprospešnej činnosti v meste Košice
 
12. MVDr. Júlia Sokolová – Gönnerth za významné zásluhy vo verejnoprospešnej činnosti a v oblasti rozvoja kultúry a života národnostných menšín v meste Košice
 
Kolektívy:
 
1. kolektív žiakov Základnej školy Považská 12 - za úspešnú reprezentáciu mesta Košice v ľadovom hokeji v žiackych kategóriách
 
2. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach - za mimoriadne zásluhy o rozvoj slovenského vysokého školstva a za významný prínos vo vedeckej činnosti a v rozvoji IT sektora v meste Košice
 
PLAKETA  PRIMÁTORA MESTA  KOŠICE
 
Jednotlivci:
 
1. Mgr. et Mgr. Iveta Hurná - za vzdelávací, informačný a kultúrny rozvoj Knižnice pre mládež mesta Košice
 
2. Ružena Kostovčíková - za dlhoročný aktívny prínos v oblasti kultúry a športu a za realizáciu projektov pre seniorov v meste Košice.
 
 
Profily ocenených sú uložené v prílohe 
 
 
 

Prílohy