Prejsť na obsah

V Historickej radnici udelili dnes tohtoročné Ceny mesta a primátora

Vyvrcholením tohtoročných osláv Dňa mesta Košice, bolo aj odovzdávanie ocenení pre osobnosti a kolektívy za ich významné výsledky a mimoriadne zásluhy. Spolu 21 jednotlivcov a poltucet kolektívov z oblasti vedy, výskumu, zdravotníctva, umenia, charity, školstva, kultúry, športu a techniky si dnes popoludní počas slávnostného ceremoniálu v Historickej radnici na Hlavnej ulici prevzalo z rúk košického primátora Jaroslava Polačeka (nezávislý) Ceny mesta Košice a Ceny, resp. Plaketu primátora mesta.

Primátor: Ocenení zanechávajú významnú stopu v histórii mesta a posúvajú ho vpred

O laureátoch Cien mesta za rok 2022 rozhodlo Mestské zastupiteľstvo na základe odporúčania komisie. Návrhy na toto ocenenie mohla verejnosť predkladať do 10. januára, komisia z nich vybrala 8 jednotlivcov a tri kolektívy. Košický primátor Jaroslav Polaček (nezávislý) za seba a všetkých Košičanov poďakoval všetkým laureátom za ich snahu, výsledky, odborné, umelecké a ľudské kvality, ktoré sa rozhodli spojiť s mestom Košice. Vo svojom prejave vyzdvihol historický význam dnešného dňa, keď si pripomíname 654. výročie prvej erbovej listiny udelenej mestu kráľom Ľudovítom Veľkým ako aj 793. výročie prvej písomnej zmienky.

Pripomenul, že aktuálny 29. ročník osláv sa zároveň nesie v znamení významného jubilea, keď pred 600 rokmi panovník Žigmund Luxemburský udelil Košiciam druhú erbovú listinu. Obe tieto udalosti svedčia podľa neho o tom, že Košice sú jedným z najstarších a najvýznamnejších miest na Slovensku.

"Ocenení síce pochádzajú z rozličných sfér, no zároveň majú mnoho spoločného. Budujú pozitívny obraz nášho mesta a vzorne ho reprezentujú nielen doma, ale aj v zahraničí. Sú obohatením života Košíc, majú podiel na rozvoji mesta i jeho komunity, uchovávajú a šíria naše kultúrne dedičstvo, tvoria morálne hodnoty pre ďalšie generácie. Sú to jednotlivci a kolektívy ľudí, ktorí zanechávajú významnú stopu v histórii mesta, no zároveň ho posúvajú vpred. Aj vďaka nim sme moderným mestom, kde sa tradície snúbia s pokrokom, kde sa prelínajú rôzne kultúry, kde žijú vzácni a výnimoční ľudia. Považujem za dôležité budovať túto tradíciu a uctiť si vzácne osobnosti a kolektívy, ktoré sú pre Košice prínosom," skonštatoval.

Peter Jarčuška: Nie som Slovák, ale Košičan

Jedným z ocenených bol aj vysokoškolský pedagóg, lekár a výskumník Peter Jarčuška, ktorý sa v tomto roku dožíva 60 rokov. S mestom Košice sa spája jeho profesionálne pôsobenie už vyše tridsať rokov. V roku 1987 začal pracovať ako sekundárny lekár na I. internej klinike vtedajšej Fakultnej nemocnice s poliklinikou a zakrátko sa začal venovať aj výučbe študentov medicíny na Lekárskej fakulte UPJŠ. Od roku 2020 je garantom klinickej špecializácie v odbore Vnútorné lekárstvo. Toho času pôsobí ako dekan Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach a prednosta II. internej kliniky UPJŠ LF a UNLP. Patrí medzi popredných odborníkov nielen na Slovensku, ale aj v celoeurópskom meradle.

„Medicínu považujem za ušľachtilé poslanie, vďaka ktorému vieme ľudom pomôcť a ovplyvniť kvalitu ich životov. Preto som si zvolil túto cestu. Keď vás ocení primátor a mestské zastupiteľstvo je to pocta nielen pre mňa, ale pre všetkých ľudí, ktorí žijú a pracujú v mojom okolí. Som hrdý na svoje krásne rodné mesto, v ktorom som prežil celý svoj život. Všade vo svete, kde som bol, sa s nadsádzkou prezentujem, že nie som Slovák, ale Košičan,“ uviedol profesor Peter Jarčuška.

Dneškom sa zároveň končí 10-dňový program osláv Dňa mesta Košice. Predpoludním sa v Dóme svätej Alžbety uskutočnila slávnostná svätá omša s prosbami a modlitbami za mesto Košice, ktorú celebroval farár a dekan farnosti Dómu sv. Alžbety Allan Tomáš. Návštevníci centra mesta dnes mohli vzhliadnuť aj pochod rytierov či prehliadku automobilových veteránov. Záver od 19.00 hod. bude patriť hudobnému a tanečnému galaprogramu, na ktorom vystúpia sólisti Opery Štátneho divadla Košice, sláčikový orchester Musica Iuvenalis, tanečná škola Outbreak, tanečná skupina Whos‘ that kidz Košice a ďalší hostia.

KTO ZÍSKAL CENU MESTA KOŠICE?

Jednotlivci:

Tetiana Iegorova – baletná majsterka a pedagogička

prof. MUDr. Peter Jarčuška, PhD. - pri príležitosti životného jubilea 60 rokov a za významný celoživotný prínos v oblasti hepatológie a internej medicíny

Tibor Palko – bývalý riaditeľ Reedukačného centra Bankov za celoživotný prínos v oblasti práce s problémovou a delikventnou mládežou

MUDr. Robert Roland – bývalý riaditeľ Univerzitnej nemocnice L. Pasteura za významný profesionálny prínos v oblasti nefrológie a transplantácie obličiek.

György Szaszák – novinár a dokumentarista pri príležitosti životného jubilea 70 rokov a za dlhoročnú aktívnu prácu pre rozvoj mesta a komunity.

Richard Šofranko - študent SOŠ železničnej za aktívny prínos v oblasti technického riešenia a modernizácie technológie pre sfunkčnenie košickej zvonkohry

prof. PhDr. ThDr. Peter Zubko, PhD. – kňaz, cirkevný historik, slavista a archivár Arcidiecézneho archívu v Košiciach pri príležitosti životného jubilea 50 rokov za uchovávanie a prezentáciu cirkevnej histórie mesta Košice a východného Slovenska

Dr.h.c. mult. prof. Ing. Jozef Živčák, PhD. MPH – dekan Strojníckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach pri príležitosti životného jubilea 65 rokov za významné vedecké a pedagogické výsledky a úspechy fakulty, ktoré výrazne prispeli k propagácii mesta Košice v medzinárodnom priestore.

Kolektívy:

Občianske združenie Lions Clubu Košice - pri príležitosti 25. výročia vzniku a za dlhodobý významný prínos pri poskytovaní charitatívnej pomoci ľuďom v núdzi.

Košice IT Valley, z.p.o. - pri príležitosti 15. výročia vzniku a za dlhodobý významný prínos pri podpore IT odvetví v košickom regióne

Zbor a orchester sv. Cecílie pri Dóme sv. Alžbety v Košiciach - pri príležitosti 30. výročia založenia a za dlhoročný významný prínos v oblasti kultúry, chrámovej a kresťanskej hudby a za výnimočnú reprezentáciu mesta Košice.

 

KTO ZÍSKAL CENU PRIMÁTORA MESTA KOŠICE?

Jednotlivci:

Peter Dluhoš - za významný celoživotný osobný a profesionálny prínos v oblasti technickej podpory v mestskej autobusovej doprave

Mgr. art. Igor Dohovič - pri príležitosti životného jubilea a za mimoriadny prínos k rozvoju hudobného života v meste Košice a k výchove mladých talentov

Mgr. art. Vladislav Klein - za celoživotný prínos v oblasti umenia, reprezentáciu mesta Košice v zahraničí a záslužnú dlhoročnú prácu pre ľudí s duševnými poruchami

Mgr. Peter Liba - pri príležitosti životného jubilea 70 rokov a za celoživotný prínos pre Košice a východoslovenský región v duchovnej službe

PhDr. Edita Marenčinová - pri príležitosti životného jubilea a za celoživotný osobný a profesionálny prínos v rámci hudobného a hudobnodramatického umenia v Košiciach a na Slovensku

MUDr. Stanislav Ňarjaš - pri príležitosti životného jubilea 70 rokov a za celoživotný osobný a profesionálny prínos v oblasti internej medicíny

Ing. Ján Plačko - za dlhoročný prínos v oblasti civilnej ochrany a krízového riadenia

Tomáš Slovinský - za vynikajúce, svetovo uznávané výsledky v oblasti astrofotografie, za popularizáciu astronómie a reprezentáciu mesta Košice doma i v zahraničí

PhDr. Tatiane Snitková - pri príležitosti životného jubilea a za celoživotný prínos v mapovaní a propagácii kultúrneho diania v Košiciach a na východnom Slovensku, za šírenie kultúry a kultúrnosti aj medzi mladou generáciou

MUDr. Anna Škapincová - za mimoriadny osobný a profesionálny celoživotný prínos v oblasti pediatrickej rádiológie.

KOLEKTÍVY

D.S. STUDIO Košice - pri príležitosti 20. výročia založenia a za dlhoročný prínos pre rozvoj detí a mládeže v meste Košice

Nohejbalový oddiel ŠŠK KAC Jednota Košice - pri príležitosti 20. výročia založenia a za významné klubové úspechy a príkladnú reprezentáciu Košíc a Slovenska na domácej aj medzinárodnej nohejbalovej scéne

Prírodovedecká fakulta Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach - pri príležitosti 60. výročia vzniku fakulty za významný dlhoročný prínos v oblasti špičkového výskumu a výchovy kvalitných odborníkov a pedagógov.

 

KTO ZÍSKAL PLAKETU PRIMÁTORA MESTA KOŠICE?

prof. MUDr. Eva Mathéová, CSc. - za zachovávanie kultúrneho dedičstva a veľkorysý dar celej pozostalosti sochára Jána Mathého mestu Košice

Mária Neveziová - za dlhoročnú aktívnu činnosť v prospech seniorov mesta Košice

Magdaléna Zadorová - za prínos v oblasti šírenia vzájomnej úcty, kultúry vo vzťahoch, ale aj v oblasti šírenia vzdelania, najmä v individuálnej výučbe cudzích jazykov.