Prejsť na obsah

V Historickej radnici udelili najvyššie mestské ocenenia

Celkovo 26 jednotlivcov a kolektívov z oblasti vedy, výskumu, zdravotníctva, umenia, kultúry a športu si v piatok v priestoroch Historickej radnice prevzalo z rúk košického primátora Jaroslava Polačeka (nezávislý) Cenu mesta Košice a Cenu primátora. O laureátoch Ceny mesta za rok 2021 rozhodlo Mestské zastupiteľstvo na základe odporúčania komisie, ktorá z prijatých návrhov vybrala 10 jednotlivcov a 3 kolektívy. 

Odovzdávanie  ocenení košickým osobnostiam a kolektívom za ich významné výsledky a mimoriadne zásluhy býva tradične vyvrcholením májových osláv Dňa mesta Košice. Keďže v máji v Kulturparku z pandemických dôvodov dodatočne ocenili osobnosti a kolektívy za rok 2020, ceremoniál oceňovania za tento rok 2021 sa uskutočnil v dnešnom náhradnom termíne.

Primátor: Vzácni a výnimoční ľudia sú pýchou Košíc

Primátor sa vo svojom prejave poďakoval všetkým oceneným za to, že svoje odborné, umelecké i ľudské kvality spojili s mestom Košice a zúročili ich v prospech mesta.

Je pre nás veľmi dôležité pokračovať v dlhoročnej tradícii udeľovania najvyšších mestských ocenení a prejavovať úctu osobnostiam, ktoré dávajú nášmu mestu dušu. Vzácni a výnimoční ľudia sú pýchou Košíc a môžu byť inšpiráciou pre nás všetkých. Tvoria morálne a spoločenské hodnoty, budujú pozitívny obraz nášho mesta a vzorne ho reprezentujú nielen doma, ale aj v zahraničí. Moje myšlienky sú aj s tými, ktorí tu s nami, žiaľ, už nemôžu byť. Navždy si ich budeme pamätať ako symboly lokálpatriotizmu, garantov kvality a odbornosti, ako vzácnych kolegov, priateľov, dobrých ľudí."

Ocenili aj držiteľa Diamantovej Jánskeho plakety Petra Hrma

Jedným z ocenených je aj dlhoročný zamestnanec Magistrátu mesta Košice Peter Hrmo. Cenu mesta dostal za dlhoročné darcovstvo krvi a podporu Medzinárodného maratónu mieru. Ako člen Dozornej rady Maratónskeho klubu Košice sa každoročne podieľa na príprave maratónu, s dôrazom na jeho koordináciu s útvarmi magistrátu a mestskými podnikmi.

Je zároveň aj jedným zo zakladateľov podujatia Primátorská kvapka krvi, ktoré mesto organizuje v spolupráci s Národnou transfúznou službou SR. Toto podujatie aktivizuje pravidelných darcov krvi a zakaždým pritiahne aj prvodarcov. K darcovstvu krvi sa Peter Hrmo dostal v neskoršom veku. Priviedli ho k tomu vážne zdravotné problémy jeho vtedy len dvojročného syna.

„Keď ho v nemocnici brali na CT vyšetrenie, chytil ma za ruku a vtedy som pocítil obrovskú bezmocnosť. Odišiel som do ústrania, začal som plakať a modliť sa a vtedy som si povedal, že musím niečo urobiť. Dopadlo to, vďakabohu, dobre. A ja som začal s darovaním krvi," hovorí Peter Hrmo, ktorý má dnes za sebou 84 odberov najvzácnejšej tekutiny a je držiteľom Diamantovej Janského plakety. 

KTO ZÍSKAL CENU MESTA KOŠICE?

Jednotlivci:

 1. Art Bartolomej BURÁŠ, in memoriam

za významný celoživotný pedagogický, organizačný a umelecký prínos pre organizácie v meste Košice.  

 1. Franz GROHS

pri príležitosti životného jubilea za významný podiel na rozvoji IT sektora v meste Košice a dlhodobé aktívne pôsobenie v prospech ekonomicko-sociálneho rozvoja Košíc.  

 1. Peter Hrmo

za dlhoročné darcovstvo krvi a podporu Medzinárodného maratónu mieru.  

 1. MUDr. Pavol JARČUŠKA, PhD.

za aktívne pôsobenie a koordináciu postupov v boji s pandémiou nového koronavírusu COVID-19 na regionálnej, celoslovenskej a európskej úrovni a mediálnu prezentáciu súvisiacich odborných stanovísk pre verejnosť.  

 1. Jozef KRIŠTAN

pri príležitosti ukončenia aktívneho pôsobenia vo funkcii riaditeľa Evanjelického gymnázia Jana Amosa Komenského v Košiciach a odchodu do dôchodku za významnú celoživotnú prácu v oblasti vzdelávania na území mesta Košice.  

 1. Jitka MAČALOVÁ

za celoživotnú prácu s darcami krvi.  

 1. RNDr. Pavol MATULA, CSc.

za významný celoživotný prínos v oblasti rádio biológie a liečby nádorových ochorení.  

 1. Václav PÁLFY, in memoriam

za celoživotný prínos v oblasti knihovníctva a osvety.  

 1. Ing. Gejza TIMČÁK, PhD.

za dlhoročnú aktívnu podporu telesného a psychického zdravia Košičanov.  

 1. RNDr. Stanislav VOKÁL, DrSc.

pri príležitosti životného jubilea za významné vedecké výsledky v oblasti štúdia vlastností jadrovej hmoty v relativistických jadrových zrážkach.

Kolektívy:

 1. Kolektív príslušníkov Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Košiciach zaradených v ambulancii Hasičského a záchranného zboru

za aktívny podiel na účasti v boji proti ochoreniu Covid-19.  

 1. Oddelenie služobnej kynológie odboru poriadkovej polície Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Košiciach

za nepretržitú záslužnú činnosť pri ochrane života a zdravia.  

 1. OZ Tanečné štúdio Adriany VRBOVEJ

pri príležitosti 10. výročia založenia za významný prínos k rozvoju kultúry a podporu mladej generácie v meste Košice.  

KTO ZÍSKAL CENU PRIMÁTORA MESTA  KOŠICE?

Jednotlivci:

 1. Art. Beáta DROTÁROVÁ

pri príležitosti životného jubilea za významný celoživotný osobný a profesionálny prínos v oblasti dramatického umenia v meste Košice.  

 1. Michal DUDOVIČ

za významné zásluhy v športovej oblasti a úspešnú reprezentáciu mesta Košice na Slovensku aj v zahraničí vo florbale.

 1. Ján LIBA

pri príležitosti životného jubilea 33 aktívnych rokov v duchovnej službe za dlhoročný prínos pre Košice a východoslovenský región v duchovnej službe.  

 1. Gabriela LUKÁČOVÁ

pri príležitosti životného jubilea za dlhoročnú obetavú prácu pre ľudí v ťažkých životných situáciách a pomoc seniorom  v zariadeniach sociálnych služieb a za odborný a ľudský prínos v oblasti psychológie.  

 1. Viktória PILLÁROVÁ

za úspešnú reprezentáciu mesta Košice a dosiahnuté športové úspechy v športovom karate v kategóriách Kumite.  

 1. Milan RENDOŠ

za dlhoročné mapovanie, rozvoj a propagáciu východoslovenského folklóru a ľudovej hudby a za mimoriadne zásluhy pri uchovávaní a šírení hudobných tradícií ABOVA.  

 1. Lýdia REŠTEIOVÁ

za kreatívny, tvorivý a vysoko odborný prístup i významné výsledky v problematike riešenia dôchodkových záležitostí klientov Sociálnej poisťovne.  

 1. Ľubica ŠŤASTNÁ

za dlhoročnú obetavú prácu pre ľudí v ťažkých životných situáciách a odborný prínos v oblasti klinickej psychológie.  

 1. Milan ŠTELBASKÝ

pri príležitosti životného jubilea za významný celoživotný prínos v oblasti publicistiky a dokumentaristiky v meste Košice a v regióne východného Slovenska.  

 1. MUDr. Veronika VARGOVÁ, PhD.

za mimoriadnu aktivitu, rozsiahlu pedagogickú činnosť a prínos vo vedení vysokošpecializovaného pracoviska Kliniky detí a dorastu, najväčšieho v rámci východoslovenského regiónu.

Kolektívy:

 1. Kolektív študentov Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach

za príkladnú, nezištnú a obetavú pomoc, preukazovanú počas obdobia pandémie ochorenia COVID−19, najmä v oblasti laboratórnej diagnostiky.  

 1. Klub všestrannej turistiky Košičan pri TJ Lokomotíva Košice

pri príležitosti 70. výročia vzniku za dlhoročnú úspešnú činnosť, rozvoj turistiky a podporu medzinárodných podujatí  v meste Košice.  

 1. Občianske združenie kresťanských seniorov pri MČ Košice - Západ

pri príležitosti 25. výročia vzniku za dlhoročnú aktívnu činnosť v prospech seniorov mesta Košice.