Prejsť na obsah

V Košiciach dnes začali s opravou výtlkov

Čermeľská cesta od mosta na Bankov až k štadiónu Lokomotívy a Rastislavova ulica od odbočky na Jantárovu až po Verejný cintorín sú prvými úsekmi cestných komunikácií v Košiciach, na ktorých sa dnes začalo s ich pravidelnou stavebnou údržbou po zime. Kým v uplynulých týždňoch sa studenou asfaltovou zmesou a liatym asfaltom odstraňovali najmä havarijné stavy po vzniknutých výtlkoch, teraz sa s príchodom teplejšieho počasia začína s opravami celých ulíc.

Opravy si vyžiadajú krátkodobé obmedzenia a lokálne spomalia dopravu

"Tieto práce s použitím štandardných teplých obaľovaných asfaltových zmesí potrvajú na najhorších zdokumentovaných úsekoch do polovice apríla 2021. Žiadame vodičov, aby boli trpezliví a rešpektovali dočasné dopravné značenie. Keďže opravy sa v týchto dňoch budú uskutočňovať na hlavných ťahoch, môže kvôli krátkodobým obmedzeniam dôjsť v meste k spomaleniu dopravy," uviedol vedúci referátu parkovania a údržby komunikácií magistrátu mesta Košice Tomáš Vrbovský. 

Poslanci v nedávno prijatom rozpočte na tento rok vyčlenili 3,7 milióna eur na súvislé opravy komunikácií a chodníkov a na ich bežnú údržbu.  

"Zlepšovanie stavu mestských komunikácií, ktoré boli predtým dlhodobo zanedbávané, patrí medzi naše najväčšie priority. V súlade s našim Plánom opráv ciest, chodníkov a mostov príde počas nasledujúcich piatich týždňov k odstráneniu výtlkov na najviac poškodených častiach mestských komunikácií. Začíname najskôr na tých uliciach, po ktorých premávajú autobusy MHD,“ informoval košický primátor Jaroslav Polaček (nezávislý).  

Okrem odstraňovania výtlkov sa začalo aj so zberom posypového materiálu

Následne sa bude s opravami ciest pokračovať na hlavných ťahoch a ďalších frekventovaných komunikáciách. Jarné rekonštrukčné práce zakončí mesto na medzisídliskových komunikáciách. 

„Okrem opráv výtlkov sme od minulého týždňa začali aj so zberom posypového materiálu, ktorý sa na našich cestách a chodníkoch vyskytuje po zimnej údržbe. Predpokladáme, žeby sme ho mali vyzbierať až okolo 1500 ton," doplnil primátor.

Košičania môžu aj naďalej nahlasovať rôzne poškodenia, ktoré videli na cestách v meste, prostredníctvom e-mailu na vytlky@kosice.skresp. na telefónnom čísle 16 126. Zamestnanci referátu parkovania a údržby komunikácií magistrátu mesta Košice každý podnet preveria. Ak sa ukáže ako opodstatnený, zaradia ho do plánu opráv na nasledujúce obdobie. 

Predbežný zoznam lokalít, kde do polovice apríla uvidíte cestárov

Mestská časť (MČ) Sever: Čermeľská cesta pod mostom smer Bankov, Jahodná, Kavečianska cesta, Národná trieda, Obrancov mieru, Tolstého, Vodárenská a Watsonova 

MČ Staré mesto: Bačíkova, Bajzova, Kuzmányho, Moyzesova, Murgašova, Protifašistických bojovníkov, Timonova, Zbrojničná

MČ Juh: Jantárová, Južná trieda, Mudroňova, Palackého, Rastislavova a Rosná 

MČ Západ: Hronská, Ondavská, Popradská, Pražská

MČ Nad jazerom: Važecká

MČ Krásna: Adamova, Lacková, Minská, Opátska, Ukrajinská pri odbočke na Pollovú, Žiacka 

MČ Dargovských hrdinov: Exnárova, Krosnianska a Trieda Ľ. Svobodu

MČ Sídlisko Ťahanovce: Americká trieda - vnútorná, Európska trieda

MČ Barca a Šebastovce: cesta od križovatky I. triedy v Barci smerom na Valaliky.

(zoznam budeme priebežne aktualizovať)