V Košiciach príde od 1. septembra k úprave tarify v MHD

Vyše 90 percent poslancov Mestského zastupiteľstva (29 z 32 prítomných) dnes na svojom rokovaní schválilo úpravu tarify MHD. Od 1. septembra 2019 sa tak zvyšujú niektoré ceny lístkov, na súčasnej úrovni zostane cestovné u detí, študentov či seniorov pri predplatených časových cestovných lístkoch. Zmeny cestovného by mali košickému DPMK priniesť okolo 2,45 milióna eur. Spolu so zvýšeným príspevkom mesta sa použijú aj na platy vodičov MHD, ktoré sa zvyšujú o 8 percent a ďalší rozvoj podniku.

Cieľom je atraktívnejšia a flexibilnejšia MHD 

Primátor mesta Jaroslav Polaček (nezávislý) zdôraznil, že aj keď sa ceny niektorých lístkov zmenia, pravidelných cestujúcich sa to dotkne v menšej miere. Pripomenul, že kým v predchádzajúcom volebnom období sa  z mestského rozpočtu dávalo do DPMK len priemerne 16 -18 miliónov eur ročne, nové vedenie mesta vyčlenilo pre dopravný podnik až takmer 24 miliónov eur a to aj na úkor iných aktivít. DPMK po konzultácii so svojou Dozornou radou a poslaneckými klubmi pristúpilo podľa primátora k zmene tarify z viacerých dôvodov, hlavnými sú však jeho postupná modernizácia a profesionalizácia.

 „Všetky kroky a zmeny majú za cieľ dostať podnik do zdravého hospodárenia a nie na pokraj kolapsu, v akom sme ho preberali po našich predchodcoch. Zmena tarify je len základným krokom k týmto cieľom. V budúcnosti v Košiciach pribudnú vyhradené pruhy pre autobusy, s cieľom, aby bol tento druh dopravy pre ľudí rýchlejší, atraktívnejší a flexibilnejší.“ 

Poslanec Karabin hovoril aj o ceste do pekla

V diskusii Jozef Karabin uviedol, že nie je proti zvyšovaniu cestovného, no pozastavil sa nad tým, prečo sa podobným spôsobom nerieši aj parkovné. "Zvýšiť cestovné a neriešiť parkovné je cestou do pekla,“ uviedol. 

Poslanec Miroslav Špak navrhol štyri uznesenia, no ani jedno nezískalo nadpolovičnú väčšinu poslancov. Milan Lesňák hovoril o otáznikoch nad financovaním obnovy vozového parku DPMK a položil si otázku, či v ďalšom programovacom období budú vypísané výzvy na čerpanie eurofondov, ktoré by pomohli aj DPMK. Poslanec Marián Horenský (všetci nezávislí) sa zaujímal, či by v Košiciach nemohla byť MHD po vzore niektorých miest zdarma. Podľa primátora je to však „v tomto čase a priestore“ nereálne, no dá sa k tejto myšlienke vrátiť v budúcnosti.

Prešiel variant s doplnkami klubov KAN a Fungujúce Košice

Spomedzi dvoch alternatív napokon prijalo zastupiteľstvo spoločný návrh primátora a klubov Košickí aktivisti a nezávislí (KAN) a Fungujúce Košice. Predniesol ho predseda KAN Ladislav Strojný s tým, že išlo o doplnenú druhú variantu vrátane niekoľkých zmien, ktoré sa týkali lacnejšieho cestovania detí, mládeže, seniorov a zdravotne postihnutých. 

DPMK zvýhodní najmä tých pasažierov, ktorí cestujú práve na predplatené časové lístky. Úspora pri ročnom cestovnom lístku napr. dosiahne až 24 percent. Bezplatne budú v košickej MHD naďalej cestovať deti do šiestich rokov. Zadarmo budú cestovať aj ťažko zdravotne postihnutí (ŤZP), a to aj so sprievodom, ktorí si vybavia čipovú kartu, ale aj seniori nad 70 rokov.

„Zmenou tarify cestovného opäť dokazujeme, že sa nebojíme robiť politiku poriadne. Populistické riešenia z minulosti, nám urobili problémy, ktorých uhasenie nás stojí desiatky miliónov eur. Náklady tak ako v každej domácnosti rastú aj v každom podniku či firme v nadväznosti na mzdy naftu či elektrickú energiu. Spomedzi krajských miest sme mali v Košiciach doteraz najlacnejšie lístky. Snažili sme sa preto, aby sa zmeny v cestovnom nedotkli tých, ktorí MHD pravidelne využívajú. Preto bolo našou prioritou čo najviac minimalizovať dopady na sociálne slabších, ktorí MHD denne využívajú. Cieľom bolo, aby si cestujúci vo väčšej miere začali využívať časové lístky. Zároveň pre deti, študentov a seniorov, ktorí ich budú mať, sa cestovné nezvýši ani o cent,“ pochvaľoval si primátor.

Jaroslav Polaček prezentoval aj niektoré plány na zlepšenie a zrýchlenie spojov MHD. Do konca roka by napr. DPMK mal zabezpečiť plnú preferenciu električiek na križovatkách, čím by sa čas cestovania skrátil na niektorých linkách od 4 – 8 minút. „Jazdný čas linky č.2 z Havlíčkovej na stanicu by sa mal skrátiť zo 17 na 13 minút. Takéto riešenia nám prinesú na takýchto linkách aj výraznú úsporu nákladov. Ušetrenú kapacitu vozidiel a vodičov následne môžeme použiť na skvalitnenie MHD, napr. zvyšovaním frekvencie dopravy na vybraných linkách.“ 

Primátor odmieta podsúvanie myšlienky o privatizácii DPMK

Primátor odmietol aj viaceré obvinenia o tom, že vedenia mesta má záujem sprivatizovať DPMK.

„Môžeme potvrdiť, že to podobne ako pri našej údajnej privatizácii Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, ide opäť len o klamstvá s cieľom vyvolať vášne. Nepôjdeme po vzore iných krajských miest, kde majú v rukách MHD súkromníci. V Košiciach to dokážeme robiť efektívne aj sami. Nemusíme Dopravný podnik predávať. Práve Košičania, ktorí využívajú MHD, sú pre nás dôležití, čo sme sa zmenami jasne dokázali,“ uviedol s tým, že už v blízkej dobe sa na niektorých problémových linkách objavia aj mestskí policajti.

Aké sú najvýznamnejšie zmeny v tarife DPMK od 1. septembra?

* Cena 30-minútového cestovného lístka vzrastie zo 60 na 90 centov, polhodinový zľavnený lístok bude stáť namiesto 30 centov 45 centov. Držitelia bezkontaktných čipových kariet (BČK) to budú mať v oboch prípadoch lacnejšie o 4 centy.

* Cena hodinového lístka sa zvýši zo 70 centov na 1 euro (zľavnený na 50 centov), aj tu zaplatia držitelia BČK o 4 centy menej.

* Ruší sa cestovný lístok na štyri zastávky za 50 centov.

* Zvýšia sa cena klasického papierového lístka na nočný spoj a takisto lístka zakúpeného u vodiča z 1 eura na 1,50 eura. Vzrastie aj cena SMS lístka z 0,80 na 1,10 eura.

* Cena bežného mesačníka sa zvyšuje z 20 na 25 eur. Lístok na 90-dní bude stáť 68 eur, čo je nárast o 15 eur. Lístok na 180 dní vzrastie zo stovky na 126 eur. Pribudne nový celoročný lístok za 242 eur. 

* Seniori budú môcť využiť bezplatnú prepravu od svojich 70 rokov, zmena z doterajších 68 rokov nastala kvôli zosúladeniu taríf z ostatnými prepravcami zapojenými do systému Integrovanej dopravy v Košiciach a Prešove.

* Zľavnené cestovné budú môcť využívať deti do 15 rokov, kým doteraz to bolo možné do 16 rokov.

* Na bezplatné cestovné budú mať nárok aj dobrovoľní darcovia krvi. U mužov to bude po 80 odberoch, u žien po tom, čo absolvujú 60 odberov.  

* Výška sankčnej úhrady za cestovanie bez platného cestovného lístka je stanovená vo výške 60 eur. Pri dobrovoľnej úhrade do 4 pracovných dní je znížená na sumu 50 eur a pri úhrade priamo vo vozidle na sumu 40 eur.

* Nárok na bezplatnú prepravu budú mať držitelia preukazov ŤZP a ŤZP-S (s potrebou sprievodcu, osobného asistenta alebo psa so špeciálnym výcvikom) s trvalým pobytom v SR na základe osobitnej BČK na 365 dní s povinnosťou jej predlžovania minimálne raz za rok. Ak si osobitnú BČK nevybavia, majú nárok na zľavnené cestovné.

V piatok sprevádzkujú poslednú z 29 zmodernizovaných zastávok MHD

V rámci projektu „Modernizácia zastávok verejnej dopravy a informačných systémov“ dôjde v piatok 29. mája k odovzdaniu do užívania u poslednej z celkovo 29 modernizovaných košických autobusových zastávok MHD. Na zastávke OD Mier na Hlinkovej ulici smer Amfiteáter a Národná trieda boli ukončené stavebné úpravy autobusových zálivov, nástupných plôch s vytvorením bezbariérového prístupu pre občanov, a bola vybavená označníkom s LED informačnou tabuľou. 

V tejto súvislosti budú zrušené dočasné náhradné autobusové zastávky. Finančné náklady na celý projekt predstavovali sumu 987 556 Eur, z čoho 85 percent tvorili eurofondy, 10 percent spolufinancoval štátny rozpočet a zvyšných 5 percent Mesto Košice.