V Košiciach sa stretli detské folklórne súbory z celej republiky

Počas mesiacov apríl a máj sa uskutočnilo osem krajských kôl súťažnej prehliadky detských folklórnych súborov na celom Slovensku. Z týchto kôl sa dostalo 12 súborov na 27. ročník celoštátnej súťaže s názvom ENIKI BENIKI 2019, ktorý sa konal  8. a 9. júna 2019 v Košiciach. V bohatom programe nechýbalo ani prijatie účastníkov v Historickej radnici. Hostí na ňom privítal viceprimátor mesta Košice Marcel Gibóda.

Poslaním súťaže je podporovať rozvoj detských folklórnych súborov, zvyšovať ich umeleckú úroveň, popularizovať výchovu ľudovým umením, poukazovať na jej význam v komplexnej výchove a najmä viesť deti k poznávaniu tradičnej ľudovej kultúry Slovenska a oblastí historicky obývaných Slovákmi.

Je veľmi príjemné vidieť, že naše jedinečné ľudové tradície sú stále živé. Rovnako tak je veľmi pekný pohľad na mladých ľudí, ktorí si aj v dnešnej modernej dobe vážia staré zvyky a robia všetko preto aby nezanikli. Dovolím si povedať, že náš folklór je jeden najkrajších a preto každé stretnutie s ním je sviatkom. Naša vďaka patrí všetkým, ktorí neustále pracujú na rozvoj detských folklórnych súborov a na celkovej popularizácii tradičnej ľudovej kultúry,“ povedal viceprimátor Marcel Gibóda

Nedeľné prijatie v reprezentačných priestoroch radnice sa konalo v príjemnej atmosfére. Pre účastníkov bolo uznaním ich snaženia, práce a dosiahnutých výsledkov v rámci tejto súťaže.  Nechýbal ani podpis do pamätnej knihy, či tradičná fotografia pod erbom, ktorou sú ukončené všetky oficiálne prijatia vzácnych hostí z domova i zo zahraničia.

Veľmi pekne by  som sa  pánovi viceprimátorovi chcela poďakovať za prekrásne prijatie v Historickej radnici. Moji spolupracovníci a aj zástupcovia zo súborov celoštátnej súťaže Eniki beniki si toto prijatie veľmi vážili,“  povedala po ukončení celého podujatia Mgr. Marianna Svoreňová z Úseku tradičnej ľudovej kultúry, Kultúrneho centra Údolia Bodvy a Rudohoria