V Košiciach začala fungovať enviropolícia

Od konca marca funguje na každej stanici Mestskej polície Košice (ďalej len MsP) služba ochrany životného prostredia - tzv. environmentálna hliadka. Cieľom jej vzniku bolo zaviesť špeciálnu službu ochrany životného prostredia v rozsahu určenom zákonom o odpadoch a ďalšími platnými právnymi predpismi a normami pre obce a MsP.

V jej rámci zapojení príslušníci MsP aktívne a na vysokej odbornej úrovni riešia problémy životného prostredia v obci v spolupráci so všetkými orgánmi samosprávy a štátnej správy. Na každej stanice MsP sú dvaja skúsení príslušníci alebo príslušníčky MsP, ktorí sa venujú najmä spomínanej problematike a majú k dispozícii primerané materiálno-technické zabezpečenie.

Zatiaľ 20 špeciálne zaškolených mestských policajtov sa tak popri svojej doterajšej práci zameriava už aj na kontrolu stavieb, odpadov a čistoty v meste. Tí musia rozumieť stavebnému zákonu, legislatíve v súvislosti s ochranou životného prostredia, ale napr. aj všetkým záležitostiam týkajúcich psíčkarom. Plánom do budúcnosti je rozšíriť nielen počet príslušníkov environmentálnej hliadky, ale aj ich činnosť o ďalšie špecializácie.

Mesto Košice si podľa svojho primátora Jaroslava Polačeka (nezávislý) sľubuje od fungovania environpolície nielen čistejšie mesto, ale napr. aj urýchlenie niektorých problémových stavebných konaní. Motívom jej vzniku bolo aj zabrániť rôznym špekulantom, ktorí v systéme hľadajú diery a zneužívajú medzery v zákone.

„Už dlhodobo vnímam zo strany verejnosti požiadavku na to, aby sa Mestská polícia mohla špecializovať aj na takýto druh činnosti a robila v tejto oblasti aj prevenciu. Som rád, že si môj nápad osvojilo aj vedenie MsP, ktorí v tom takisto vidia veľký zmysel a potenciál. Príslušníci týchto hliadok budú okrem iného oporou pre naše stavebné úrady, dokážu zdokumentovať všetky stavebné delikty tak, aby sa ich pracovníci mohli venovať odbornej práci. Chceme, aby od vyškoleným mestských policajtov dostávali také podklady, na základe ktorých budú rozhodovať oveľa efektívnejšie. Naši príslušníci dokážu urobiť fotodokumentáciu, vedia skontrolovať stavbu, čím odbremenia aj stavebnú úrady. Tým pádom nikto nemôže spochybňovať, že si napr. pracovníci stavebného úradu účelovo zadovážil dôkazy, lebo na to sú špeciálne vyškolení policajti,“ tvrdí primátor.

Ako dodal, aj vznik enviropolície je ďalším krokom k tomu, aby mestskí policajti boli častejšie vidieť priamo v teréne a nesedeli iba za klávesnicou svojich počítačov. Prioritou je, aby policajti v meste chránili vo vyššej miere nielen bezpečnosť obyvateľov, ale sledovali aj udržiavanie čistoty na uliciach. Na poriadok v meste nemajú dohliadať len z áut, ale v rámci peších hliadok alebo cyklohliadok by sa pohybovať najmä medzi obyvateľmi v centre a omnoho viac ako doteraz by ich činnosť mala byť viditeľná aj priamo na sídliskách.