Prejsť na obsah

V Košiciach začala po roku opätovne fungovať karanténna stanica

V Košiciach po niečo vyše roku, keď skončila zmluva s predchádzajúcim poskytovateľom, začala vďaka Únii vzájomnej pomoci ľudí a psov (ÚVP) opäť fungovať karanténna stanica pre túlavé psy. Vznikla v areáli medzi U.S. Steelom a Haniskou, kde bude ÚVP aj naďalej prevádzkovať svoj útulok na pozemku patriacom mestu Košice. ÚVP ho má od roku 2019 prenajatý na 20 rokov za symbolické euro ročne z dôvodov hodných osobitného zreteľa.

Podľa zákona o veterinárnej starostlivosti môžu samosprávy prevádzkovať karanténnu stanicu vo vlastnej réžii alebo si tieto služby objednať. Mesto Košice sa rozhodlo pre druhú možnosť a v súčasnosti spolu s ÚVP rokuje o záverečných detailoch zmluvy.

Výstavba karanténnej stanice sa začala na jar minulého roka. ÚVP na ňu získala finančné zdroje v šesťcifernej sume od anonymného darcu. K sprevádzkovaniu karantény došlo uplynulý mesiac po získaní všetkých potrebných úradných dokumentov.

O psíkov sa postarajú štyria zazmluvnení veterinári a spolu s troma zamestnancami a ďalšími dobrovoľníkmi z ÚVP. Vo vnútri je pre nich k dispozícii spolu osemnásť kotercov a jedna tzv. kliektová miestnosť. Sú od seba oddelené stenami a hafkáči sa z nich majú možnosť ísť prevetrať do vonkajšieho výbehu.

Šéfka ÚVP: Sen sa po dvoch rokoch stal skutočnosťou

Dnes je už tam umiestnených 21 štvornohých obyvateľov, ktorí čakajú na svojich nových majiteľov. Ak si psíkov do dvoch týždňov od nájdenia nik neadoptuje, pôjdu do útulku. Odtiaľ sa takisto môžu dostať k dobrým ľuďom, ktorí sa o nich postarajú.

„Pred dvoma rokmi to bol len sen, aby sme mohli mať takú karanténnu stanicu. Ďakujem mestu za poskytnutie pozemku, sponzorovi, ktorý nám to zafinancoval a všetkým, ktorý nám k tomu dopomohli. Konečne máme kvalitné podmienky pre psíkov a zamestnancov. V súčasnosti rokujeme ešte o niektorých detailoch zmluvy a veríme, že budeme spolu s mestom dobre spolupracovať,“ uviedla šéfka ÚVP Romana Šerfelová.

Podľa riaditeľky Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy Košice-mesto Anny Ondovej bude mať odteraz mesto „luxusnú karanténnu stanicu, ktorá nie je nikde inde na Slovensku.“

Podľa primátora dáva mesto na pomoc zvieratám najviac v v histórii

Primátor mesta Jaroslav Polaček (nezávislý) je rád, že sa vďaka vzájomnej spolupráci všetkých zainteresovaných podarilo vyriešiť túto zložitú tému. Poďakoval všetkým ľuďom, ktorí priložili ruku k dielu ako aj dobrovoľníkom, ktorí sa vo svojom voľnom čase starajú o opustené zvieratá.

Zdôraznil, že kým predchádzajúce vedenie mesta dávalo na prevádzku útulku dotáciu vo výške 5000 eur, po jeho príchode do funkcie sa finančné príspevky pre všetky združenia a organizácie, ktoré sa starajú o opustené zvieratá, zvýšili na súčasných 60 000 eur. Mesto zároveň v tohtoročnom rozpočte vyčlenilo na starostlivosť o túlavé zvieratá a ďalší výdavky súvisiace s karanténnou službou sumu 185 000 eur. Predpokladá, že definitívnu zmluvu s ÚVP podpíše mesto už v nasledujúcich dňoch.

„Som nesmierne šťastný, že sa našla skupina vzácnych ľudí, ktorí si povedali, že má zmysel urobiť pre Košice dobrú vec a ukázať, že mesto sa dokáže dôstojne postarať o zvieratká a urobiť všetko potrebné, čo ukladá zákon. Prehovorili sme pani Šerfelovú, aby aj so sponzormi mohla tento útulok postaviť. V celom procese sme narazili na množstvo prekážok. Nejde tu o košický, ale celoslovenský problém. Mesto chce aj naďalej pomáhať ÚVP a plánujeme tu v areáli postaviť novú elektrickú prípojku za 100 000 eur,“ skonštatoval.

Rektorka ÚVLF: Košice sa zaradili medzi vyspelé a moderné európske mestá

Rektorka Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie (UVLF) v Košiciach Jana Mojžišová vyjadrila vôľu aj naďalej pokračovať v spolupráci a prispievať odbornými radami. UVLF je podľa nej schopná nepretržite poskytovať veterinárnu starostlivosť pre odchytené zvieratá.  

„Primátor nás oslovil o súčinnosť pri realizácii tejto karanténnej stanice a my sme ju veľmi radi poskytli. S úctou sa skláňam k ľuďom, ktorí sa pustili do tohto projektu. Vo vyspelých a moderných mestách sa nepohybujú opustené zvieratá. Takisto s odchytenými zvieratami sa nakladá v súlade s etickými princípmi a tak, aby netrpeli. Som veľmi rada, že Košice budú patriť k takýmto mestám a magistrát má záujem na tom, aby sa zo zvieratami nakladalo z odborného, etického a morálneho hľadiska tak ako sa to má,“ hovorí.

Mesto začne na webe opäť zverejňovať fotky odchytených zvierat

Náčelník Mestskej polície v Košiciach Slavomír Pavelčák doplnil, že aj ich príslušníci budú pomáhať pri zabezpečovaní služieb súvisiacich s odchytom túlavých zvierat. Už onedlho by ich k tomu aj oficiálne mala oprávňovať licencia, na ktorú v súčasnosti čakajú.  

„Máme sedem príslušníkov MsP, ktorý absolvovali školenia na odchyt a prepravu takýchto zvierat. Sú primerane technicky vystrojení, majú k dispozícii aj čítačky čipov, odchytové tyče, vozíky na prepravu a ďalšie technické vybavenie. Takisto je vypracovaná aj smernica, ktorá určuje presný postup pri odchyte túlavých psov. Zároveň na webstránke https://www.kosice.sk/clanky/skupina/odchytene-spolocenske-zvierata budeme odteraz opäť zverejňovať a aktualizovať informácie o týchto zvieratách a verím, že čo najviac z nich si aj vďaka tomu nájde svojho nového pána.“