Prejsť na obsah

V Mestskej časti Košice - Staré mesto pribudlo 5 nových bezpečnostných kamier

       V mesiaci september 2007 bolo na základe zmluvy o dielo medzi mestom Košice a firmou ZP Electronik servis s.r.o. na realizáciu II. etapy rozvoja kamerového systému MsP v centrálnej mestskej zóne inštalovaných ďalších 5 bezpečnostných kamier, pričom prenos videosignálu je uskutočňovaný prostredníctvom optickej káblovej siete MsP Košice. Nové kamery boli nainštalované na:

· roh Hradbovej ulice a Dominikánskeho námestia,
· stĺp pri Mestskom parku a Pošte 2,
· roh Mäsiarskej a Zbrojničnej ulice (medzi Tescom a Moyzesovou ulicou),
· roh Vodnej a Štefánikovej ulice,
· roh Tajovského a Timonovej ulice.       V súčasnej dobe je v centrálnej mestskej zóne umiestnených celkove 11 bezpečnostných kamier (rozmiestnenie týchto kamier je zobrazené v prílohe).Zdroj: Mestská polícia Košice