V okresnom kole súťaže si zmerajú sily mladí košickí záchranári civilnej ochrany

Odbor krízového riadenia Okresného úradu Košice v spolupráci s Mestom Košice, mestskou časťou Košice – Západ, Centrom voľného času na Orgovánovej ulici v Košiciach a jeho elokovaného pracoviska, pripravili okresné kolo už 24. ročníka súťaže mladých záchranárov civilnej ochrany, ktorú každoročne vyhlasuje Ministerstvo vnútra SR.

Celkovo až sto súťažiacich žiakov vo veku 10 až 16 rokov (25 družstiev) si zmeria sily a predvedie svoje schopnosti či vedomosti vo viacerých disciplínach. Každé družstvo, v ktorom sú vždy dve dievčatá a dvaja chlapci, absolvuje písomný test (otázky z civilnej ochrany, dopravnej prípravy, protipožiarnej ochrany a pod.), budú plniť praktické úlohy z civilnej ochrany, zdravotníckej prípravy, hasiť malé požiare, čaká ich streľba zo vzduchovky, a tiež otázky ohľadom pohybu a pobytu v prírode.

„Ochrana života, zdravia a majetku obyvateľstva pri vzniku mimoriadnych udalostí je jednou z najdôležitejších úloh spoločnosti, ktorá je zabezpečovaná v súlade so zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z., o civilnej ochrane obyvateľstva. Neoddeliteľnou súčasťou tejto činnosti je aj príprava obyvateľstva na sebaochranu a vzájomnú pomoc, v rámci ktorej mesto Košice každoročne organizuje aj preventívno-výchovné podujatia pre deti a mládež," informovala Ing. Adriana Šmajdová z Referátu CO, BOZP a PO Magistrátu mesta Košice.

Okresné kolo Súťaže mladých záchranárov CO sa uskutoční 24. apríla 2018 v areáli Centra voľného času na Popradskej 86 v Košiciach a jeho okolí.