V pondelok (6. 8. 2018) budú opäť aplikovať v jazere látku proti siniciam

Tím pod vedením svetovo uznávaného vedca, Prof. Ing. Blahoslava Maršálka, PhD. z Českej republiky, bude druhýkrát v tomto roku aplikovať do vôd jazera v košickej mestskej časti Košice – Nad jazerom prípravok – PROFI - BAKTÉRIE, ktorý je pre ľudí i životné prostredie absolútne neškodný, ale zato veľmi účinný proti siniciam.

Aplikácia PROFI – BAKTÉRIÍ do vody zo špeciálneho plavidla začne v pondelok (6. 8. 2018) o šiestej ráno, potrvá zhruba do 15.00 hod., v utorok ráno sa uskutoční kontrolný monitoring vody v jazere. Mesto Košice tak v spolupráci s prof. Maršálkom ďalej pokračuje už v niekoľko rokov trvajúcej eliminácii nekvality vody v jazere a odstraňovaní siníc.

Po prvý raz v tomto roku bola ekologicky nezávadná látka aplikovaná do jazera 22. 6. 2018. Pracovníci akreditovaného pracoviska – Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ) so sídlom v Košiciach urobili kontrolný odber vzoriek vody dňa 31. 7. 2018. Vzorky odobrali na kontrolu z pláže, z miesta medzi ostrovom a polostrovom, z miesta nástupu na vodné lyže, a tiež z tzv. apendixu. Následné výsledky merania kvality vody ukázali podlimitné hodnoty koncentrácie cyanobaktérií , v množstve od 13 700 do 19 100 buniek na mililiter vody, a priehľadnosť vody od 40 do 50 cm. V jazere sa teda môžu Košičania bez obáv okúpať. RÚVZ však nikdy nič nenecháva na „náhodu", preto ďalšie vzorky vody odoberú hygienici aj na budúci týždeň v utorok, a porovnajú výsledky.

Napriek aplikovaniu PROFI – BAKTÉRIÍ do vody jazera, sa môžu prípadní návštevníci zdržiavať v pondelok nielen v priestoroch pláže, ale aj na brehu jazera. Odborníci zároveň ale upozornili, aby rybári v pondelok od 6.00 do 15.00 hod. nenahadzovali rybárske udice na vodnej ploche jazera, na čo má dohliadnuť rybárska stráž. V uvedenom čase bude na poriadok a rybárov dohliadať aj asistenčná hliadka príslušníkov košickej mestskej polície. 

Do roku 2014 bola situácia ohľadom vody v jazere veľmi zlá, Košičania sa sťažovali, že je voda špinavá a zapácha. Hygienici nakoniec kvôli premnoženým siniciam zakázali kúpanie v jazere. V marci 2015 urobili odborníci analýzy, ktoré odhalili desiatky miliónov buniek cyanobaktérií, v každom jednom mililitri sedimentov v jazere. Išlo o akúsi „zásobáreň" siníc na asi osemdesiat až sto rokov dopredu. Zároveň, keďže nebolo jazero dlhé roky ošetrované, sa v jazerných usadeninách nachádzalo aj obrovské množstvo živín pre sinice. Mesto Košice sa vtedy rozhodlo jazero revitalizovať a vrátiť ho tak Košičanom ako obľúbené miesto oddychu, a vodných športov. Unikátnu metódu eliminácie siníc, ktorej autorom je práve Prof. B. Maršálek, vyskúšali Košice ako vôbec prvé mesto na Slovensku. Neinvazívna a ekologická metóda priniesla už po prvej aplikácii v roku 2015 badateľné výsledky. RÚVZ vtedy na základe nameraných hodnôt skonštatoval, že počet buniek cyanobaktérií na 1 ml vody klesol, pohybuje sa na dolnej hranici odporúčanej koncentrácie, a teda hlboko pod stanovenou medznou hodnotou. Vyhodnotil tak vodu v prírodnom kúpalisku „Plážové kúpalisko Jazero" za vhodnú na kúpanie bez obmedzení.