V pondelok sa začne s modernizáciou ďalších zastávok MHD, zajtra sa odovzdajú tri zrekonštruované

V spolupráci s Dopravným podnikom mesta (DPMK) Košice budú v priebehu soboty 25. mája opätovne sprevádzkované už zmodernizované autobusové zastávky Železníky na Gemerskej ulici, Stará nemocnica na Rastislavovej ulici a zastávka Zupkova na Triede arm. gen. L. Svobodu. Zastávky budú v nasledujúcich týždňoch ešte dopĺňané informačnými tabuľami.

V pondelok (27. 5. 2019) od 9.00 hod. sa začne s rekonštrukciou posledných troch autobusových zastávok košickej mestskej hromadnej dopravy (MHD). Spoločnosť EUROVIA SK ich bude rekonštruovať v rámci projektu Modernizácia zastávok verejnej dopravy a informačných systémov. Pôjde o  zastávky OD Mier smer Národná Trieda a Amfiteáter, OD Mier smer Hypermarket Tesco a zastávku Amfiteáter smer Nová nemocnica na Triede SNP. Plánované stavebné práce a rozmiestnenie dočasných zastávok si vyžiadajú dopravné obmedzenia na komunikácii Hlinkova a Festivalové námestie do konca júla 2019.

Pre cestujúcu verejnosť  budú po dohode s Dopravným podnikom mesta Košice. zriadené nasledujúce dočasné zastávky: 

 

Zastávka OD Mier smer Národná Trieda a Amfiteáter

Náhradná zastávka vzhľadom na komplikovanú dopravnú situáciu v uvedenej lokalite bude zriadená na dvoch miestach:

Zastávka č.1 pre autobusové spojenia č. 18,55 smerujúce na Amfiteáter bude vytvorená za existujúcou zastávkou v smere jazdy motorových vozidiel, v zelenom páse so zabezpečeným spevnením plochy (štrkový podklad), označníkom, zvislým a vodorovným dopravným značením. 

Zastávka č.2 pre autobusové spojenia č. 22,25, 27,36,71,72 smerujúce na Národnú Triedu bude vytvorená na chodníku za svetelnou križovatkou Hlinkova – Národná Trieda, vybavená označníkom, zvislým a vodorovným dopravným značením. 

 

Zastávka OD Mier smer Hypermarket Tesco

Pre všetky autobusové spoje bude dočasne odstránením existujúceho zábradlia vytvorená zastávka pred tou existujúcou s nástupnou plochou zriadenou na priľahlom chodníku. 

 

Zastávka Amfiteáter smer nová nemocnica 

Náhradná zastávka bude umiestnená za existujúcou zastávkou v smere na Novú nemocnicu v odbočovacom pruhu a zabezpečená zvislým dopravným značením a označníkom.

Stavebné práce na všetkých zastávkach zahŕňajú úpravu nástupných plôch a pozemných komunikácií (autobusové niky), bezbariérový prístup a vybavenie zastávok označníkmi s LED informačnými tabuľami.

Projekt „Modernizácia zastávok verejnej dopravy a informačných systémov" sa týka 29 košických autobusových zastávok. Finančné náklady na projekt predstavujú sumu 987 556 Eur, z toho 85 percent tvoria eurofondy, 10 percent spolufinancuje štátny rozpočet, zvyšných 5 percent Mesto Košice. Modernizácia autobusových zastávok, ktorej ďalšia etapa sa začala 18. 2 2019 rekonštrukciou štyroch autobusových zastávok na Staničnom námestí, by mala byť celkovo ukončená do konca júna 2019.

Komplexná modernizácia zastávok zahŕňa stavebné úpravy nástupných plôch a pozemných komunikácií v miestach 21 zastávok s nevyhovujúcim technickým stavom (na ôsmich už boli tieto práce urobené v minulosti) vytvorením bezbariérových prístupov, respektíve vybavenie zastávok LED informačnými tabuľami s on – line odchodmi spojov. Tabule budú napríklad reálne zohľadňovať aj prípadné meškania jednotlivých liniek mestskej hromadnej dopravy (MHD). 

Zároveň všade tam kde treba, budú zastávky doplnené o bezbariérové priechody pre chodcov s prvkami pre nevidiacich. Zároveň sa urobí aj osvetlenie priechodov pre chodcov v miestach riešených nástupných plôch so zreteľom na bezpečnosť cestnej premávky. Cieľom modernizácie zastávok je dosiahnutie ich vysokej kvality z hľadiska technického vybavenia, predovšetkým však súladu s platnými normami a predpismi so zreteľom na zvýšenie bezpečnosti ľudí, zlepšenie informovanosti a celkového komfortu prepravy cestujúcich, ktorých prosíme o pochopenie a trpezlivosť.

Vopred sa ospravedlňujeme za vzniknutú situáciu a veríme, že rekonštrukciou daného priestoru sa zlepšia podmienky pre všetkých cestujúcich, ktorí využívajú košickú MHD.