Prejsť na obsah

V prevádzke nové parkovacie automaty v Košiciach

Mesto Košice v mesiaci jún 2006 zakúpilo 11 nových parkovacích automatov, časť z týchto parkovacích automatov bola inštalovaná na miesta, na ktorých sa doteraz nenachádzali, konkrétne na uliciach: Baštová č.4 a 6, Šrobárova č.1, Grešákova č.10, Tajovského č.13 a Mojmírova. Novými parkovacími automatmi boli nahradené nefunkčné parkovacie automaty na uliciach: Fejova č.7, Južná trieda č.5, Krmanova, križovatka ulíc Krmanova - Puškinova a Zbrojničná oproti Gymnáziu T. Akvinského. V súčasnej dobe prevádzkuje Parkovacia služba Mestskej polície Košice celkovo 48 parkovacích automatov.
Zdroj: Mestská polícia Košice